Cursus ledenwerving houdt clubs overeind

Foto: Cultuurplatform Oldambt

OLDAMBT – Het culturele verenigingsleven zucht onder een teruglopend ledenbestand, met Corona als extra belemmering. Om de clubs nieuw leven in de blazen, organiseert het Cultuurplatform Oldambt een cursus ‘Samen Slim Deelnemers Werven’. Een unieke cursus omdat de organisaties ook daadwerkelijk starten met ledenwerving.

Het gaat om een landelijk probleem dat ook in Oost-Groningen speelt: organisaties blijven achter met een klein clubje oudere leden. Ledenaanwas is lastig omdat mensen geen zin meer hebben in verplichtingen en jongeren al helemaal niet. Ook het vinden van vrijwilligers voor een evenement lukt niet altijd. Ondertussen moet die kleine club aan steeds hogere eisen voldoen. Subsidiegevers stellen voorwaarden op het gebied van samenwerking of cofinanciering. De vraag is hoe een toneelclub of molenstichting dan overeind blijft.

De cursus ‘Samen Slim Deelnemers Werven’ geeft geen pasklaar antwoord, maar laat organisaties zelf onderzoeken waar hun sterke en zwakke punten liggen. Vervolgens maken zij een plan en tenslotte gaan ze ook echt aan de slag met ledenwerving. Dat kan tot een verfrissende aanpak leiden. Organisaties ontdekken hoe ze hun aanbod kunnen vernieuwen, hoe ze hun ambities –van gezelligheidsclub tot topkoor- kunnen uitbuiten en vrijwilligers
kunnen verleiden toch mee te doen.

Om het culturele veld te ondersteunen, biedt de gemeente Oldambt deze cursus gratis aan. Organisaties die actief zijn in het Oldambt kunnen zich met een team van twee tot vier personen aanmelden. De workshops op 28 oktober, 11 november en 25 november worden verzorgd door het KultuurLoket, de provinciale dienstverlener voor het culturele veld. Aanmelden kan tot 15 oktober bij het Cultuurplatform Oldambt met een mailtje naar info@cultuurplatformoldambt.nl.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.