Geslaagd symposium Opleidingsschool Ommelanden

Foto ingezonden door Joyce Zelle Adviseur marketing & communicatie Dollard College


STADSKANAAL – Opleidingsschool Ommelanden vierde op 30 september 2021 met een symposium in Theater Geert Teis te Stadskanaal dat zij dit jaar een door de NVAO geaccrediteerde opleidingsschool werd. Dat word je niet zomaar!


Deze middag ging speciale aandacht uit naar een van de speerpunten in onze opleidingsschool: het stimuleren van de ambities van leraren, leerlingen en ouders. Onder leiding van presenator Olaf Vos vertelden onze gasten daarover meer.

Spreker Klaas van Veen, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, zette ons aan het denken over de voortdurende kansenongelijkheid in het onderwijs en stelde daarmee ook de vraag of het onderwijs alleen die ongelijkheid op kan lossen. Hij pleitte voor een ander onderwijssysteem, waarbij voor leraren, meer ruimte ontstaat voor het leren van leerlingen, de interactie en samenwerking met ouders en de omgeving van leerlingen.

Spreker Jakob Zwinderman, van onder meer Innovatiehub Oost-Groningen, liet zien welke innovatieve bedrijven er al zijn in onze mooie regio en welke kansen dat onze jonge mensen biedt. De ontwikkelingen op het gebied van groene energie, innovatief gebruik van onze grondstoffen en bijbehorende nieuwe, duurzame toepassingsmogelijkheden worden vooral mogelijk door ons goede onderwijs en onze goede leraren. Zijn boodschap is: “We mogen daar trots op zijn!”

Voorafgaand aan het symposium werd het bordje van erkende Opleidingsschool Ommelanden aan de deelnemende vo-scholen overhandigd.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.