Winkler Prins kader/basis behaalt Gezonde School vignet

Foto: Winkler Prins


VEENDAM – Winkler Prins kader/basis behaalde deze maand het themacertificaat Welbevinden en mag zich nu drie jaar lang een Gezonde School noemen. Kader/basis kreeg het certificaat omdat de school in elk leerjaar aandacht besteedt aan sociale veiligheid en een goede sfeer.

Met de landelijke Gezonde School-aanpak werken scholen structureel aan een of meerdere gezondheidsthema’s zoals welbevinden, voeding en bewegen. Zo zorgen ze voor een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en is er aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen. Werken aan gezondheid op school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

“Op Winkler Prins werken we het hele jaar door aan een veilig klimaat, zodat iedereen – leerlingen en medewerkers – hier met plezier kan leren en werken,” vertelt Dominique van Veenhuizen, directeur kader/basis op Winkler Prins. “Dat begint al in de eerste ‘gouden weken’ van het schooljaar, waarbij we inzetten op groepsvorming, met aandacht voor ieders eigenheid. In de loop van het jaar besteden we in alle klassen aandacht aan veiligheid en je goed voelen. Dit varieert van faalangsttraining en leefstijlprojecten, tot kamperen en discussies over pesten en sociaal gedrag. Als de omstandigheden ernaar zijn, zetten we een tandje bij. Zo organiseerden we dit jaar samen met welzijnsorganisatie Compaen de Kick Off in de brugklas, voor een extra goede start na corona.”

Meer informatie
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Meer weten? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.