Allerzielen Winschoten verandert na stoppen huidige organisatie

Foto: Anita Meis

WINSCHOTEN – Alberta Kuil en Ank Witteveen stoppen met het organiseren van de Allerzielenherdenking in Winschoten.

De Allerzielenherdenking in Winschoten is sinds 2008 een begrip geworden in de regio Oost Groningen en ver daar buiten. Alberta Kuil en Ank Witteveen organiseerden dit evenement eerst op persoonlijke titel en later onder de vlag van Stichting TrOost Groningen op begraafplaats Acacialaan en op het terrein van uitvaartcentrum Oost Groningen. Met hulp van 80 vrijwilligers en ruim 40 sponsoren uit de regio groeide Allerzielen uit tot een nieuwe traditie.

Alberta en Ank stoppen met het organiseren van Allerzielen. Zij zijn er van overtuigd dat nabestaanden op beide terreinen blijven herdenken door bijvoorbeeld het schoon maken van de graven, daar een kaarsje te branden, het neerzetten van bloemen en eventueel een kaarsje te branden bij één van de mozaïek TrOost-banken. Het blijft een mooie traditie om 1 keer per jaar verbondenheid te voelen met anderen die ook een dierbare verloren hebben en daar troost uit te putten.

De initiatiefnemers bedanken alle sponsoren voor hun bijdragen en alle vrijwilligers voor hun jarenlange inzet. 12 keer werden nabestaanden uitgenodigd om in een sfeervolle omgeving hun overleden dierbaren op eigen wijze te herdenken. De organisatie bedankt alle bezoekers voor het delen van hun dankbaarheid en het feit dat zij zich getroost voelden in hun gemis en verdriet en daar kracht uit hebben geput.

De Stichting TrOost Groningen gaat uiteraard verder met het organiseren van lezingen en herdenkingsmomenten rondom rouw en verlies.

Dit jaar is rondom Allerzielen de mogelijkheid uw dierbare te herdenken door van 30 oktober t/m 5 november digitaal een kaarsje te branden. Informatie is te vinden op de Facebookpagina van Allerzielen Winschoten.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.