Subsidie voor Syrisch vluchtelingenkoor en workshops om taalvaardigheid te verbeteren

Foto: Catharina Glazenburg

GRONINGEN, OLDAMBT, PEKELA – Een koor met voormalig Syrische vluchtelingen en inwoners van de Groninger wijk Kostverloren die gaan samenwerken aan een kort filmproject. En een fotoworkshop die nieuwkomers en andere laaggeletterden in de gemeenten Groningen, Oldambt en Pekela taalvaardiger maken. Het zijn twee van de zes projecten die subsidie ontvangen uit de regeling ‘Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed‘ van de provincie Groningen.

Filmproject
Het Syrisch Vluchtelingenkoor New Life Choir gaat samen met inwoners van de Groningse wijk Kostverloren werken aan het filmproject ‘Zayn’. In een film van 15 minuten delen de voormalige vluchtelingen hun ervaringen in de Nederlandse samenleving. Wat verbindt en onderscheidt hen in een gepolariseerde samenleving? Het koor speelt een belangrijke muzikale rol in de film. Inwoners van Kostverloren stellen repetitieruimte beschikbaar, figureren in de film en verzorgen catering en vervoer. Door de wijk bij de film te betrekken komen bewoners in de wijk ook sociaal nauwer tot elkaar. Stichting Noord Film krijgt € 10.000 subsidie voor het filmproject.


Taal op straat
Het project ‘Taal op straat’ is ontwikkeld om de taalvaardigheid van nieuwkomers en andere laaggeletterden in Groningen, Oldambt en Pekela te verbeteren. In vier workshops gaan deelnemers teksten op straat fotograferen en met elkaar bespreken. Ze schrijven hun gedachten en associaties bij de foto’s op en maken er een beeld van. Het portret van de wijk, zoals laaggeletterden die beleven, verschijnt op een website en als affiche in wijkkranten. Het project verbetert niet alleen de taalvaardigheid, maar zorgt er ook voor dat deelnemers zich beter thuis voelen in de gemeente. Stichting Square Web krijgt € 17.000 subsidie om het project uit te voeren. 


Ook subsidie
In de derde aanvraagronde van 2021 krijgen nog vier projecten subsidie.

  • Westerkwartier Side Story, € 40.000, Stichting Westerkwartiermakers (amateurkunst)
  • Het verhaal van de Veenkoloniën, € 22.400, Stichting Facilities (amateurkunst)
  • De kronieken van het Hunzedal, € 2.500, Stichting Metafora (cultuurparticipatie) 
  • Fonds voor beginnende bands, € 2.500, Stichting Muziekvrienden Groningen (amateurkunst)

Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed
De subsidieregeling is begin maart 2021 opengesteld voor cultuur- en erfgoedinstellingen in de provincie Groningen. Met de regeling stimuleert de provincie actieve deelname aan amateurkunst. Daarnaast geeft deze subsidieregeling ruimte voor vernieuwende culturele activiteiten, die zich richten op inwoners van de provincie Groningen die nu niet of nauwelijks deelnemen aan kunst en cultuur. De subsidie is ook voor activiteiten gericht op erfgoed, archeologie en het gebruik van de Nedersaksische taal. De laatste beoordelingsronde van dit jaar sluit op 1 november. In 2022 is er weer budget beschikbaar.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.