Noord-Nederland met ERTMS klaar voor de toekomst

De bestuursovereenkomst van het spoorbeveiligingssysteem ERTMS is ondertekend door, van links naar rechts: Yvonne Dubben (Arriva), Sieds Hoitinga (provincie Fryslân), Steven van Weyenberg (staatssecretaris I&W), Fleur Gräper - van Koolwijk (provincie Groningen) en Ans Rietstra (ProRail). De foto is gemaakt door Erik Slot.

GRONINGEN, FRIESLAND – Zo’n 270 kilometer spoor in Groningen en Fryslân wordt voor 2030 uitgerust met het moderne spoorbeveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Tijdens een werkbezoek aan Groningen ondertekende staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) samen met betrokken provincies hiervoor de bestuursovereenkomst. De werkzaamheden starten binnen vijf jaar.

ERTMS maakt het spoor veiliger en duurzamer. Het huidige treinbeveiligingssysteem ATB (Automatische Trein Beïnvloeding) is in het Noorden aan vervanging toe. Door nu niet meer te investeren in het oude systeem, maar eerder dan gepland over te stappen op ERTMS bespaart het Rijk 60 miljoen euro. Dit bedrag wordt nu geïnvesteerd in het ombouwen van de regionale treinen met het modernste beveiligingssysteem en in het opleiden van personeel om met ERTMS te kunnen werken. Hierdoor dalen de kosten voor de provincies Groningen en Fryslân die als concessieverlener verantwoordelijk zijn voor het vervoer op deze regionale lijnen. Het zorgt er ook voor dat treinreizigers minder te maken krijgen met buitendienststellingen.

Staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat): “Samen met de provincies Groningen en Fryslân investeren we in het nieuwe treinbeveiligingssysteem ERTMS om het spoor nog veiliger te maken en om ervoor te kunnen zorgen dat er op termijn meer treinen kunnen rijden. Dit nieuwe systeem is nu nog maar op een paar plekken in Nederland in gebruik. Het Noorden loopt straks dus voorop. En dat is niet alleen goed nieuws voor Groningen en Fryslân, maar ook voor de rest van Nederland. Want we verwachten veel te leren van dit project en daar profiteert uiteindelijk het hele Nederlandse spoor van.”

Kosten

De totale kosten voor het ombouwen van de treinen zijn 90 miljoen euro. Hiervan betaalt het Rijk 60 miljoen euro, de provincie Groningen 20 miljoen euro en de provincie Fryslân 10 miljoen euro. Naar verwachting kan in 2026 op het traject Harlingen Haven – Leeuwarden voor het eerst met ERTMS worden gereden.

Automatisch bestuurde treinen
Door de komst van dit nieuwe beveiligingssysteem ERTMS kan in de toekomst ATO (automatische trein operatie oftewel automatisch bestuurde treinen) worden ingevoerd. ATO is in Groningen en Fryslân in de afgelopen twee jaar al uitgebreid getest. Door ATO kunnen er meer treinen op een bepaald traject rijden, rijden treinen meer op tijd en is er meer comfort voor de reizigers. Daarnaast levert het schoner openbaar vervoer op. Noord-Nederland fungeert op deze manier als koploper voor de rest van Nederland.

Nieuwe standaard 
De spoorlijnen in heel Nederland krijgen voor 2050 het treinbeveiligingssysteem ERTMS. In Europa is afgesproken dat dit systeem de Europese standaard wordt, waardoor grensoverschrijdend treinverkeer voor zowel personen als goederen gemakkelijker kan plaatsvinden.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.