Initiatiefgroep wil dorpshuis “Het Oude Wapen” heropenen

Foto: Mazzelmoaze

BLIJHAM – Vrijdagavond 12 november heeft de initiatiefgroep, bestaande uit “Buitengewoon Blijham”, dorpsraad Blijham en Harm Frits Korvemaker, een informatieavond georganiseerd over de mogelijke heropening van zalencentrum “ Het Oude Wapen”. Er waren 60 belangstellenden aanwezig.

De opening werd gedaan door Jan Willem Dekker van “Buitengewoon Blijham” en Lineke Lamfers namens de dorpsraad Blijham. Zij hebben het belang van de heropening voor het dorp Blijham benadrukt. Miranda, de dochter van Fally was ook aanwezig. Wij zijn heel blij, dat zij dit initiatief ondersteunt! Daarna was het woord aan Harm Frits Korvemaker, die het hele project ondersteunt. Hij gaf met een PowerPoint presentatie uitleg over het reeds gelopen traject en de belangrijkste vragen, die nu beantwoord moeten worden.

Vanaf juni zijn de initiatiefnemers bezig om de mogelijkheden voor heropening van het zalencentrum te onderzoeken. Er waren overleggen met o.a. de eigenares, gemeente Westerwolde ( wethouder Bart Huizing en gebiedscoördinator Nina Heeres).

Alle raadsfracties hebben een brief ontvangen om het belang voor Blijham duidelijk te maken en Stichting Groninger dorpen. De belangrijke vraag van nu is, of het zalencentrum kan worden gekocht! Hiervoor moet de slapende Stichting Dorpshuis Blijham nieuw leven worden ingeblazen. Daarvoor zijn op zeer korte termijn nieuwe bestuursleden nodig. Daarnaast moeten financiën worden verkregen, waarvoor al mogelijkheden zijn onderzocht.

Over de aankoopprijs moet met de eigenares worden onderhandeld. Er moeten subsidies worden gezocht voor o.a het verduurzamen van het gebouw. Op de oproep aan vrijwilligers kwamen positieve reacties. Samen zijn we sterk! De initiatiefgroep heeft er alle vertrouwen in, maar er zijn nog een aantal hobbels te nemen!

Ingezonden door de initiatiefgroep

Van de redactie: Dorpshuis “Het Oude Wapen” is na het overlijden van eigenaresse Fally Spit Koning op 3 mei 2021 gesloten.

Foto’s: Mazzelmoaze

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.