Transitievisie Warmte Oldambt ligt ter inzage

Foto: Catharina Glazenburg


OLDAMBT – Tot en met 15 december ligt de Transitievisie Warmte ter inzage. In deze visie staat waar de kansen liggen voor alternatieve verwarming en met welke uitgangspunten de gemeente dat wil bereiken. Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen die dat wil, een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen.


Zuinig met aardgas

Jurrie Nieboer, duurzaamheidswethouder: “In de meeste gevallen worden huizen en gebouwen verwarmd met aardgas. Daar willen we graag van af, want de gaswinning in Groningen zorgt voor aardbevingen. Ook in Oldambt hebben we te maken met de gevolgen van die aardbevingen: onze huizen zijn beschadigd en moeten soms worden versterkt om ervoor te zorgen dat de bewoners er veilig kunnen wonen. Hoe sneller we overstappen op ander manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen, hoe beter.”


Besparen van energie

De gemeente gaat niet direct dorpen aanwijzen die helemaal van het aardgas af moeten. Nieboer: “Er zijn namelijk niet genoeg betaalbare alternatieven voor onze inwoners. We zetten dus eerst in op het besparen van energie. Dit doen we door inwoners te helpen met het verduurzamen van de woning. In Nieuwolda zijn we daar al mee gestart, met een proeftuin vanuit het programma aardgasvrije wijken. We helpen inwoners daar om gas te besparen en hopen in de toekomst over te stappen op groen gas van een lokale biovergister.”

Vervolg

Na afloop van de terinzagelegging wordt de visie, waar nodig, aangepast. Daarna wordt de Transitievisie Warmte aan de raad aangeboden ter vaststelling. De visie is online te vinden op via de officiële bekendmakingen van Overheid.nl. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar ter inzage.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.