Dubbel succes voor EDR-project ‘Arbeidsmarkt No(o)rd’

V.l.n.r.: Lukas Urbanek (WWU Münster), projectleider Mirjam Günther en Jordi Jager (beide van de NHL Stenden Hogeschool Emmen) zijn verheugd met de prijs. Foto: EDR


BAD NIEUWESCHANS, EMMEN – ‘Arbeidsmarkt Noord’ (AMN) is dubbel in de prijzen gevallen. Twee bouwstenen van het Interreg-project van de Eems Dollard Regio (EDR) behoorden tot de drie winnende initiatieven in de wedstrijd ‘Europees Talenlabel’. De winnaar was het ‘Arbeidsmarkt Noord’-project ‘Digi+’, dat zich naast de erkenning mag verheugen op 5.000 euro aan prijzengeld. De derde plaats ging naar ‘PraktiTrans’, een andere bouwsteen van AMN. De bronzen prijs is 1.000 euro waard. Digi+ won daarnaast ook de publieksprijs, waaraan een extra 1.250 euro verbonden is. Beide initiatieven worden mogelijk gemaakt door EU-financiering uit het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland.

Digi+

Het project Digi+ heeft geleid tot een web-gebaseerde omgeving voor het leren van buurtalen. Het digitale leerplatform laat basisschoolleerlingen spelenderwijs kennismaken met de desbetreffende buurtaal in Nederland en Duitsland. Op die manier wil zij de eerste vreemde-talenkennis van kinderen in de grensstreek bevorderen. Het onderwijsplatform wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de vakken natuur en geschiedenis (in Duitsland bekend als het vak Sachkunde).

‘Het platform is ook bedoeld om de houding van leerlingen ten opzichte van het betreffende buurland positief te beïnvloeden door het grensoverschrijdende culturele bewustzijn te vergroten’, legt prof. dr. Gunther De Vogelaer van het Instituut voor Nederlandse filologie van de Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster uit. Het instituut heeft Digi+ ontwikkeld in samenwerking met het ‘Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid’ van de NHL Stenden Hogeschool in Emmen. Digi+-projectleider Mirjam Günther van NHL Stenden Hogeschool was ontroerd door de prijstoekenning van het Europees Talenlabel: ‘Dit is een grote eer.’ Verwijzend naar het project benadrukte zij: ‘Wij leven hier in een grensgebied, maar toch is de talenkennis van de buurtaal aan beide zijden niet optimaal. Met Digi+ laten we leerlingen van de basisschool op een speelse manier kennismaken met wat vanzelfsprekend zou moeten zijn.’

Het lesmateriaal van Digi+ bestaat onder meer uit tweetalige teksten, geluidsopnamen, ondertitelde video’s en de digitale personages Lieke (uit Nederland) en Max (uit Duitsland), met wie leer-opdrachten worden opgelost. ‘De kinderen kunnen Digi+ gebruiken om naast hun taalvaardigheid ook hun mediavaardigheden uit te breiden. De leeromgeving is ook gemakkelijk toegankelijk voor leerkrachten: dankzij het veelzijdige onderwijs- en leeraanbod hoeven zij geen grondige kennis van naburige talen te hebben om het platform te gebruiken,’ legt Digi+-projectlid Lukas Urbanek uit.

PraktiTrans

Met PraktiTrans belandde een ander Arbeidsmarkt Noord-project op het podium bij de bekroonde projecten van het Europees Talenlabel. PraktiTrans helpt mensen door middel van verschillende activiteiten in contact te komen met het buurland en barrières – op taalkundig, cultureel en systemisch niveau – te overwinnen. Tijdens de pandemie werd hiervoor een speciaal digitaal aanbod ontwikkeld, bijvoorbeeld de digitale job-bus of een ‘Escape Game’ dat de taalkundige en culturele achtergrond van het buurland overbrengt. PraktiTrans wordt uitgevoerd met de Wachstumsregion Ems-Achse uit Papenburg als lead-partner.

Overweldigend succes

‘Dit is een overweldigend succes voor onze projectbouwstenen en voor ons. Het is ook de beloning voor jarenlang werk dat we hebben gestoken in taalonderwijs en taalbemiddeling in het Nederlands-Duitse grensgebied’, zegt een opgetogen Michiel Malewicz, projectleider van het project ‘Arbeidsmarkt Noord’ bij de EDR in Bad Nieuweschans.

Het Europees Talenlabel is vrijdag uitgereikt door de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, ‘Nuffic’, tijdens het digitale congres ‘Levende Talen’. Het motto van de wedstrijd dit jaar was ‘Allemaal digiTAAL’, waarbij het digitale taalaanbod centraal stond. Het Europees Talenlabel werd in 1997 door de EU gelanceerd om het onderwijzen en leren van vreemde talen te bevorderen.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.