Wedde dat ’t lukt winnaar van de eerste editie van de Nationale Leefkracht Award 2020

Foto: Pieter Huttinga

WEDDE – In een uitstekend coronaproof ingericht dorpshuis De Voortgang in Wedde vond vrijdagmiddag de uitreiking plaats van de Nationale Leefkracht Award 2020.

In een hybride setting, verwelkomde een trotse voorzitter Annelies Sisterman de fysieke aanwezigen Henk Weggen – Business Manager PreventieVersneller, Giny Luth – wethouder gemeente Westerwolde, Hans Berg – initiatiefnemer en bestuurslid, Harm Stubbe – secretaris, Marian Beltman – dorpsondersteuner, Pieter Huttinga – bestuurslid en de 2 personen die de bijeenkomst digitaal bijwoonden, nl. Josine van ’t Klooster – Manager Team Strategy & External Relations van het UMCG en Suzanne Oostvogels – Regio Manager Zorg van Menzis.

Wedde dat ’t lukt is met het initiatief voor een Dorpsondersteuner winnaar geworden van deze eerste editie van deze Award, die in het leven is geroepen door de Aletta Jacobs School of Public Health, zorgverzekeraar Menzis en het UMCG. Deze 3 organisaties zijn gestart met een zgn. PreventieVersneller. Zij geloven in het belang van het versterken van de leefkracht van ieder mens.

De positieve kracht van gezond leven, meedoen in de maatschappij en mensen helpen bij het maken van gezondere keuzes als de sleutel tot gezond ouder worden. Zo leefkrachtig mogelijk in het leven staan. Met zo min mogelijk zorg en balans tussen medische mogelijkheden en menselijke wenselijkheid. Die omslag van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag – preventie dus – levert veel gezondheidswinst op. Interventies kunnen helpen om meer regie, grip en kwaliteit van leven te ervaren.

De PreventieVersneller heeft alle op kleine schaal bewezen preventieve initiatieven opgeroepen om zich aan te melden voor deze Award. Totaal hebben zich 15 initiatieven aangemeld. Alle inzendingen waren van een hoog niveau. Wedde dat ’t lukt is op een overtuigende wijze als winnaar uit de bus gekomen met een ruime voorsprong op de gedeelde nummer twee.

Juryoverwegingen bij de Dorpsondersteuner waren: de dorpsondersteuner is een persoon die:
-Zich inzet voor het dorp om de leefbaarheid van het dorp te optimaliseren.
-Werkt aan de organisatie van informele zorg
-Verbinding legt tussen sociaal en medisch domein
-Dorpsbewoners bijstaat in hun relaties met zorgorganisaties en overheid
-Zich inzet voor de versterking van het verenigingsleven en de organisatie van (andere) sociale activiteiten.

Door de vraag en aanbod van informele en formele zorg te koppelen, zorgt de dorpsondersteuner ervoor dat de werkdruk van bv. de huisarts wordt verlaagd en kunnen zorgkosten bespaard worden. De vroegtijdige inzet van vrijwilligers kan ook hogere kosten op langere termijn voorkomen. De dorpsondersteuner kan dorpsbewoners helpen bij het nemen van (betere) beslissingen en bewoners bijstaan in hun relatie tot de overheid of zorginstanties. Daarnaast worden sociale structuren in het dorp versterkt door de inzet van de dorpsondersteuner.

Henk Weggen overhandigde, coronaproof, een prachtig boeket bloemen aan de spin in het web van Wedde dat ’t lukt, dorpsondersteuner Marianne Beltman. Daarnaast verblijdde hij voorzitter Annelies Sistermans met een cheque t.w.v. € 25.000,- en namen initiatiefnemer Hans Berg en secretaris Harm Stubbe beide een bij de prijs behorend kunstwerk in ontvangst. Dit kunstwerk geeft het project op een prachtige manier weer.

WDL laat met het prijzengeld een wetenschappelijk onderzoek verrichten. Dat moet duidelijk maken hoezeer door het zorgproject de gemeente Westerwolde minder geld kwijt is in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Ingezonden door Pieter Huttinga

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.