Toekomstplan Acantus voor Sint Vitusstraat Winschoten

Foto: Catharina Glazenburg

WINSCHOTEN – Dinsdag 7 december organiseerde Acantus een bijeenkomst om samen met de bewoners van de Sint Vitusstraat in Winschoten en de gemeente Oldambt de routekaart door te nemen voor de 52 woningen in de straat. Een deel van de woningen (27) is ernstig verzakt en daardoor beschadigd. De intentie is om deze 27 woningen te vervangen voor nieuwbouw. Het plan voor de andere 25 woningen is om ze te behouden en te verbeteren.

Goed en veilig wonen

In de zomer van 2020 heeft Acantus samen met bewoners een start gemaakt met het toekomstplan voor de straat. Om hier invulling aan te geven zijn er onderzoeken opgestart. Zowel een onderzoek naar woonwensen als een technisch onderzoek. Deze onderzoeken zijn in maart 2021 met de bewoners besproken tijdens keukentafelgesprekken.

Uit de technische onderzoeken blijkt dat 25 woningen relatief stabiel zijn. In deze blokken zijn nauwelijks hoogteverschillen en geen grote schades. Voor de andere 27 woningen geldt dat deze ernstig zijn verzakt. Roeland Weijs, manager Vastgoed bij Acantus: ‘De kosten voor herstel zijn erg hoog. De huizen zullen dan niet meer verzakken, maar de ongeveer 100 jaar oude woningen blijven schade houden. Dan vinden we niet verantwoord.’

Vervangende nieuwbouw

Acantus heeft de intentie om nieuwe woningen te bouwen op de plek van de woningen die ernstig verzakt zijn. De woningen in de Sint Vitusstraat zijn door de gemeente als karakteristiek aangeduid. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat er karakteristiek wordt teruggebouwd. Daarnaast biedt nieuwbouw de kans om energiezuinige woningen te bouwen die toekomstbestendig zijn en voldoen aan de wensen van de bewoners die graag in de Sint Vitusstraat willen blijven wonen. Samen met bewoners en de gemeente geeft Acantus vorm aan de plannen.

Bestaande bouw

De 25 woningen die in goede staat zijn kunnen worden behouden. Deze woningen kunnen in overleg met de bewoners worden verbeterd. Denk hierbij aan dubbel glas en waar nodig cv. 

Routekaart

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de stappen die nu volgen. Bij alle stappen zijn er mogelijkheden voor de bewoners om mee te denken en keuzes te maken. Bijvoorbeeld qua ontwerp van de nieuwe woningen en inrichting van de straat.

Bron: Acantus

De huurdersorganisatie Bewoners Organisatie Oldambt (BOO) heeft kennis genomen van het voornemen van Acantus. Ze betreuren dat Acantus niet naar alternatieven heeft gekeken om deze woningen te behouden, schrijven ze in een persbericht. Volgens de huurdersorganisatie zijn veel bewoners tegen de sloop van de woningen. “De nieuwbouw wordt wel in dezelfde stijl uitgevoerd, maar de originele architectonische structuur gaat, evenals de uitstraling en de sfeer in de Sint Vitusstraat, verloren”, aldus BOO.

Omdat de woningen op de lijst van karakteristieke panden staat, moet Acantus een sloopvergunning aanvragen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een beslissing nemen of de plannen doorgang vinden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.