Vrienden van Refaja schenken hospice Veen en Wolden € 20.000,–

V.l.n.r. penningmeester Jaap Duit, bestuurslid Fennie Voorintholt, zorgcoördinator Jacobien van der Pijl en voorzitter Janneke Westers. Foto ingezonden door Roelof Kuik

STADSKANAAL – Vanwege de Corona-maatregelen was het een zeer klein gezelschap dat afgelopen woensdag in het hospice in Stadskanaal een groot bedrag kwam overhandigen aan hospice Veen en Wolden.

Bestuurslid Fennie Voorintholt en voorzitter Janneke Westers van de stichting “Vrienden van Refaja” maakten hun opwachting bij het “Tineke Breiderhuis” en hadden een cheque bij zich van maar liefst € 20.000,–. De vertegenwoordigers van het hospice, penningmeester Jaap Duit en zorgcoördinator Jacobien van der Pijl, waren zichtbaar onder de indruk van deze financiële steun voor hun werk in de vrijwillige palliatieve zorg. “We wisten wel dat “Vrienden van Refaja” wordt opgeheven en dat men ook aan ons dacht, maar € 20.000,– is behoorlijk boven onze verwachting”, aldus een wat beduusde penningmeester. “We waren gestart met fondsenwerving voor de totale vernieuwing van onze keuken en dan zijn dit soort donaties zeer welkom”.

Zorgcoördinator Van der Pijl overhandigde een mooie bos bloemen aan mevrouw Westers. “Namens ons allemaal hartelijk bedankt voor jullie grote gulheid. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij er met ons allen voor zorgen dat dit geld goed besteed wordt”.

Penningmeester Duit gaf aan dat ook het hospice behoorlijk last heeft van de Corona-perikelen. “Om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden, hebben we al geruime tijd twee gastenkamers in gebruik in plaats van drie. Ook hebben we uitgebreide hygiëne-maatregelen getroffen. Dit beïnvloedt onze dagelijkse exploitatie en levert ons minder inkomsten op. Dat wordt maar mondjesmaat door een bijdrage van het Rijk gedekt. Het is te betreuren dat de stichting “Vrienden van Refaja” wordt opgeheven, want ze hebben in de afgelopen jaren prachtige dingen mogelijk gemaakt voor het ziekenhuis. Dat wij nu zo een groot bedrag mogen ontvangen is natuurlijk mooi, maar het verplicht ons ook om daar in dezelfde geest mee om te gaan. En dat gaat zeker gebeuren!”.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.