PVV Pekela: “College bestaande uit SP, SVP en PVDA neemt besluit over 40 jaar toekomst zonder inmenging van eigen 12.500 Pekelders!”

Foto: Jan Doornkamp

PEKELA – Hieronder leest u een ingezonden artikel van PVV Pekela.

Aankomende woensdag (15 december 2021) legt het College, bestaande uit de partijen SP, SvP en PVDA, een raadvoorstel neer met een besluit over hoe het College vindt wat er met de bruggen in Pekela moet gebeuren. Daar waar meer als 40 jaar lang geen enkele visie en onderhoud is geweest aan onze bruggen, wil datzelfde College nu zonder de Pekelders te bevragen, te informeren en te betrekken, eigenhandig een besluit nemen.

Een verregaand  besluit over de bruggen die het karakter bepalen van ons Pekela, moet even in drie weken tijd met stoom en kokend water door de Raad heen gedrukt worden. Een project van deze omvang waarbij de Pekelders niet worden betrokken, maar van wie straks wel de portemonnee leeg getrokken wordt, is op zijn zachtst gezegd onfatsoenlijk. Burgerparticipatie komt in het woordenboek van het College niet voor.

Het College dat er meer dan een jaar over heeft gedaan een rapport in elkaar te zetten over de huidige staat van de bruggen vraagt aan een Raad, die nog 3 maanden mandaat heeft om hier nu een geforceerde beslissing in te nemen.
Dat dit College geen betrokkenheid meer heeft bij de Pekelders, blijkt wel uit het feit dat zij een extern bureau uit Assen (€ 40.000,00) hebben ingehuurd om te onderzoeken welke toekomst de Pekelders zelf voor zich zien in Pekela!

De Pekelder PVV vindt dat dit College u, de Pekelder inwoner, aan alle kanten passeert en duldt geen enkele inspraak van de burger.

Als het aan de Pekelder PVV ligt komt er aankomende woensdag 15 december nog geen besluit op dit raadsvoorstel.
Er is nog veel onduidelijkheid over bijkomende zaken zoals verkeersstromen, want we gaan immers als het aan College ligt, van ruim 40 naar amper 13 bruggen. Hoe is dit voor de bewoners aan landskant? Wat zijn de effecten voor de ondernemers (boeren)?

Kunnen de bewoners wel op tijd bereikt worden door de hulpdiensten: politie, brandweer, ambulance?
Kan de veiligheid voor wandelaars en fietsers aan landskant nog gegarandeerd worden om veilig naar school of het werk te gaan?     

Wat betekent het met betrekking tot de kosten voor de Pekelders?
Er wordt al jarenlang snoeihard bezuinigd,  de Pekelders worden jaarlijks onaangenaam verrast met hogere gemeentelijke belastingen en leges worden tot het maximum opgetrokken en voor huizeneigenaren reikt de OZB torenhoog.

Wat betreft het raadsvoorstel over de bruggen lijkt het college geen oog te hebben voor de veiligheid en de portemonnee van haar inwoners. De Pekelder PVV vindt dit het failliet van dit College.

De Pekerlder PVV pleit voor duidelijkheid en informatiebijeenkomsten waarin de inwoner/Pekelder ook mee kan denken wat nu het beste is voor de toekomst van hun eigen dorp. En dat niet slechts het College, dat 9 zetels vertegenwoordigt in de Raad, het alleenrecht heeft op een besluit voor de komende 40 jaar.

De Pekelder PVV betreurt deze gang van zaken en zal het College het vuur aan de schenen leggen dat zij  12.500 Pekelders op een zijspoor zetten als zij dit voorstel doorzetten op deze korte termijn. De Pekelder PVV waarschuwt de Pekelders voor dit College omdat er de komende 3 maanden nog wel meer onaangename konijnen uit de hoge hoed van het College getoverd zullen worden.

Arthur van Dooren, fractievoorzitter Pekelder PVV.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.