Kerstnachtdienst om 22.00 uur vanuit de “Ontmoeting” in Musselkanaal

Foto: Andries Schoo

MUSSELKANAAL – Dit jaar organiseert Samen-Kerk Mussel/Musselkanaal weer een gezamenlijke Kerstnachtdienst.

Samen-Kerk bestaat uit de P.G. Musselkanaal e.o, De Bijbelgelovigen Musselkanaal, Christelijke Gereformeerde Kerk de Ark Mussel, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Mussel, De Baptistengemeente “Jabes” Musselkanaal en de Rooms Katholieke Parochie  Antonius Musselkanaal en omstreken.

Helaas kunnen door de Corona vele dingen niet doorgaan  en hebben de Volkskerstzang Musselkanaal en de gezamenlijke kerken de handen weer in één geslagen en weer een afwisselde dienst opgezet. Thema is “Een geschenk uit de Hemel”. Ds. Folkert Rinkema gaat in deze dienst voor. Eveneens verlenen verschillende combo’s en gemeenteleden en voorgangers uit de genoemde kerken hun medewerking.

De dienst is te volgen op www.Kerkdienstgemist.nl Musselkanaal “De Ontmoeting”. Kan gevolgd worden op het genoemde tijdstip of ook later. Een dienst met liederen opgenomen vanuit een aantal genoemde kerken, gedichten en schriftlezing en nog meer. Overige diensten rondom de Kerstdagen zijn te vinden op de websites van de genoemde kerken. 

De collecte is voor de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje, wat is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. Intussen is in de gemeente Stadskanaal door een 7-tal kerkelijke gemeentes een lokale afdeling opgericht, SchuldHulpMaatje Stadskanaal. SchuldHulpMaatje helpt mensen die schuldproblemen hebben of dreigen in de problemen te komen, niet door geld te geven, maar door ze te begeleiden middels daartoe opgeleide maatjes.

Mensen met schulden hebben vaak een ander nodig om vervolgens samen hun schuldenprobleem effectief aan te pakken. Iemand die een luisterend oor biedt en zonder verwijten praktisch helpt. Rekeningnummer word in de dienst weer gegeven.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.