Gemeente Stadskanaal: “Negatieve gevolgen corona terugdringen”

Foto: Ronny

STADSKANAAL – De coronapandemie kan grote gevolgen hebben voor het dagelijkse leven. Dit is vooral zichtbaar bij jongeren en ouderen. Daarom heeft de gemeente besloten om activiteiten die bijdragen aan het terugdringen van de negatieve gevolgen van corona extra te ondersteunen.

Veel inwoners krijgen te maken met beperkingen in de bewegingsvrijheid. Daardoor neemt de kans op mentale problemen, eenzaamheid, een sociaal isolement, verslechtering van de gezondheid en het gevoel van doelloosheid toe. Zeker nu de coronapandemie aanhoudt.

Extra geld beschikbaar
Het college van de gemeente Stadskanaal heeft een subsidieregeling ingesteld voor activiteiten die bijdragen aan het verminderen van de gevolgen van de coronaeffecten voor onze inwoners. Organisaties die voor dit doel speciale sociaal maatschappelijke activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld een niet-reguliere biljartavond, bingo of (online) escaperoom kunnen een bijdrage in de organisatiekosten aanvragen. Daarmee geeft het college gehoor aan de oproep van de Rijksoverheid. De regeling is vanaf nu beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 maart 2022.

De volledige regeling is te lezen op lokaleregelgeving.overheid.nl. Aanvragen kunnen worden ingediend via gemeente@stadskanaal.nl.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.