Kerst 2021 in de Wedderwegkerk Oude Pekela

Foto: Carla Datema

OUDE PEKELA – Vanuit een feestelijk verlichte Wedderwegkerk worden er dit jaar twee kerstdiensten uitgezonden.
Vanwege de coronapandemie kunnen we helaas niemand uitnodigen om naar de kerk te komen, maar we hopen dat u het Kerstfeest online met ons gaat meevieren.

De kerstavonddienst is op 24 december om 19.30 uur en heeft als thema: ‘Licht dat Hoop geeft’. Als we in deze donkere tijd ergens behoefte aan hebben dan is het aan lichtpuntjes van hoop. Daarover komen de burgemeester en enkele andere Pekelders aan het woord. De bekende kerstliederen worden gezongen door een groepje zangers, het duo ‘Harmonie’ zal haar medewerking verlenen en er is muziek van orgel en trompetten.

In een korte meditatie zal ds Simone van de Vrie stilstaan bij de betekenis van de geboorte van Jezus, die het Licht van Hoop in deze wereld heeft gebracht en ook voor ons zo’n Licht wil zijn.

We kunnen niet zoals anders bij de uitgang collecteren, maar willen wel uw aandacht vragen voor de Kerstcampagne ‘Geef licht’ van Kerk in Actie, bedoeld om vluchtelingenkinderen in Griekenland een beter leven te geven. Een gift kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Kerstcampagne ‘Geef licht’.

De kerstmorgendienst is op 25 december om 9.30 uur, er is zang en muziek en nog veel meer. Het thema van deze dienst is: ‘God komt onder mensen wonen’.

Beide diensten zijn dus alleen online te volgen op het moment zelf of op een later tijdstip via www.kerkdienstgemist.nl onder ‘Wedderwegkerk Oude Pekela’ .

Van harte uitgenodigd voor de kerstdiensten vanuit een Wedderwegkerk in kerstsfeer!

Ingezonden door Pieter Koetje, Protestantse gemeente Oude Pekela

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.