Proces verkoop groenstroken gemeente Stadskanaal aangepast

Foto: Catharina Glazenburg

STADSKANAAL – Inwoners kunnen vanaf 1 januari 2022 weer een aanvraag indienen voor het kopen van een groenstrook.

De gemeente was in het voorjaar per direct gestopt met de huidige regeling, omdat het proces zeer arbeidsintensief, niet kostendekkend en voor onze inwoners niet voldoende duidelijk was. Het proces is nu aangepast. Alle voorwaarden, het aanvraagformulier en verder informatie is voor inwoners te vinden op één plek: www.stadskanaal.nl/groenstroken. Naast het aanpassen van de vierkante meter prijs is de belangrijkste aanpassing dat het jaar is opgedeeld in twee delen. In de periode tot 30 juni kunnen inwoners een aanvraag indienen. Daarna gaat de gemeente de aanvragen verwerken en ontvangen ze voor het eind van het jaar uitsluitsel over de verkoop.

Om te bepalen of de gemeente een groenstrook kan verkopen is advies nodig over verschillende dingen: kabels en leidingen, bomen, riolering, verkeerstechnisch, stedenbouwkundig. Om de aanvragen efficiënter te kunnen behandelen is daarom gekozen het jaar in twee delen te splitsen.

Proces
Inwoners kunnen hun verzoek indienen in de eerste zes maanden van het kalenderjaar, tot uiterlijk 30 juni. In de periode daaropvolgend, tot het einde van het kalenderjaar, worden de verzoeken door de gemeente in behandeling genomen en beoordeeld of zij voldoen aan de gestelde criteria. Uiterlijk voor het einde van het kalenderjaar ontvangt de aanvrager uitsluitsel van de gemeente. Mocht de aanvraag na 1 juli bij de gemeente binnenkomen, dan behandelt de gemeente de aanvraag pas een jaar later.

Voor het bepalen van de kavelprijs is een korte marktverkenning gedaan in omliggende gemeenten. De vierkante meterprijs is bepaald op €40 euro/m² en vastgesteld voor een periode van 4 jaar. Na afloop van deze periode kan een bijstelling in de vorm van een indexering plaatsvinden.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.