Wat gebeurde er met de Joodse huizen in Stadskanaal tijdens en na de Tweede Wereldoorlog?

Foto: Geert Smit

STADSKANAAL – Onderzoek naar de rol van het openbaar bestuur tijdens en kort na de oorlog, vooral met betrekking tot de Joodse huizen, krijgt steeds meer aandacht. Verschillende gemeenten in Nederland zijn met een onderzoek gestart of hebben al een onderzoek afgerond. De gemeente Stadskanaal gaat ook onderzoek doen.

Het onderzoek zal door drs. Alie Noorlag worden uitgevoerd. Ze onderzoekt of er tijdens de oorlog gedwongen overdracht van huizen en andere onroerende goederen van Joodse eigenaren is geweest. En of er na de oorlog gewerkt is aan herstel van eigendomsrechten in de gemeente Stadskanaal (vroegere gemeenten Onstwedde en Wildervank). Dit onderzoek zal naar verwachting een à twee jaar duren. Voor Alie Noorlag is dit onderzoek een logisch vervolg op haar eerdere onderzoeken ten behoeve van het Joods Oorlogsmonument (1986) en de Stolpersteine (2014-2016) in de gemeente Stadskanaal.

Uitsluiting en deportatie
De vervolging van de Joden in Nederland verliep volgens het gebruikelijke patroon dat de Duitse bezetter overal toepaste: na registratie ging men over tot isolatie, waarbij Joden door allerlei beperkende maatregelen werden uitgesloten van het openbare en economische leven, gevolgd door uiteindelijke deportatie.
Er zijn uit de gemeente 142 Joodse medeburgers vermoord in de concentratiekampen. Inclusief de mensen die niet tot de synagoge-gemeente in Stadskanaal behoorden, maar wel Joods waren.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.