Gemeente Stadskanaal maakt uitkomsten enquête afval 2021 bekend

Foto: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – De resultaten van de enquête afval zijn bekend. In totaal hebben 607 inwoners de enquête ingevuld. Het rapportcijfer die ze aan de totale afvalinzameling geven is een 7,3. Inwoners hebben ook de nodige tips en ideeën ingestuurd. Dit is waardevolle input voor de gemeente om te gebruiken bij het invoeren van verdere maatregelen om tot betere afvalscheiding en dus minder restafval te komen. Wethouder Goedhart Borgesius: “We zijn blij met het rapportcijfer en alle tips die zijn binnengekomen van onze inwoners. Veel tips, ideeën en wensen hebben betrekking op de inzameling van groenafval. Hartelijk dank voor uw deelname!”

Uitkomsten enquête
Uit de enquête blijkt dat het gemiddelde rapportcijfer voor afvalinzameling een 7,3 is. Dit is iets lager dan het rapportcijfer in 2017, dat was een 7, 6. Veel tips en ideeën gaan over groenafval. Tips die genoemd zijn gaan over het invoeren van (gedeeltelijk) gratis groen voor zowel de gft-container als bij het afvalbrengstation. Ook het zorgen voor bladcontainers in de herfst is veelgenoemd. Daarnaast willen inwoners graag meer uitleg: waarom scheiden we? En welk afval hoort waarin? Verder pleitten ze voor meer voorlichting op scholen en meer aandacht voor zwerfafval. Ook vragen ze om de inzameling van het PMD-afval en oud papier te verbeteren. Als tip is bijvoorbeeld genoemd om papier inleverpunten in de wijk te verzorgen.

Maatregelenplan 2022-2025
Maandag 13 december heeft de raad ingestemd met het VANG-maatregelenplan 2022-2025. Eén van de maatregelen gaat ook over het stimuleren van het aanbieden van meer groenafval. Vanuit het gezamenlijke doel om te komen tot minder restafval is er vanaf januari 2022 alleen een verhoging voor het aanbieden van de grijze container en niet voor de groene container. Bij het afvalbrengstation zijn de kosten vanaf 2022 ook verhoogd, maar voor het brengen van groenafval zijn de kosten juist verlaagd. De andere maatregelen in het plan zijn nog minder concreet en moet door de gemeente verder uitgewerkt worden. Hierbij neemt de gemeente de resultaten van de enquête mee.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.