PvdA-Pekela met vol vertrouwen naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022

PEKELA – Ervaring, kennis en kunde zijn de kernwoorden van de eigenschappen van de PvdA kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Met de geplaatste kandidaten denkt de PvdA haar stempel op de kwaliteit van de besluitvorming te kunnen drukken en visie voor de toekomst te kunnen ontwikkelen voor onze gemeente.

Vanzelfsprekend doet de PvdA Pekela mee aan de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. We zitten nu in de raad met 2 zetels, ingevuld door Reiny Kuiper en Jeroen Roorda en oorspronkelijk Henk Busemann als PvdA wethouder. In december 2020 hebben we het verschrikkelijk feit moeten accepteren dat Henk is overleden. Een verlies voor Pekela, de PvdA en nog meer voor zijn naasten. Zijn sociaal hart en alles wat daarbij hoort, zal een voorbeeld voor ons blijven.

Bé Schollema, de zoon van, was bereid het wethouderschap over te nemen. Met zijn kennis en ervaring heeft Bé de politieke portefeuille van Henk op uitstekende wijze voortgezet.

Op de Algemene ledenvergadering is het voorstel van de kandidatencommissie ongewijzigd overgenomen.

Vanzelfsprekend had de commissie het liefst man-vrouw om en om, Nieuwe, Oude en Boven Pekela naar rato,  willen plaatsen. Helaas is dat niet gelukt, omdat ze die keuzemogelijkheden niet hadden helaas. De PvdA doet graag een oproep aan de Pekelders om politiek actief te worden. Liefst binnen de PvdA, maar een partij naar eigen keuze is nog beter dan passief blijven.

Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 16  maart 2022:

 1. Reiny Kuiper
 2. Jeroen Roorda
 3. Henry Gerdes
 4. Nineke Kupers
 5. Klaas-Jan Hulsebos
 6. Lammert Vissering
 7. Gea Zijl
 8. Wubbe Heidekamp
 9. Jacob van der Laan
 10. Johan de Vries
 11. Jan Kamphuis
 12. Alice Roorda

Het advies is tot stand gekomen door wikken en wegen van kwaliteit, ten dienste staande netwerken van nu en in het verleden van de personen op de lijst.

De ervaring wordt meegebracht door Reiny en Jeroen, als aanvulling op kennis en kunde zijn jurist Henry Gerdes en onderwijsspecialist Nineke Kupers (directeur van CBS Groen van Prinsterer) geplaatst  en aanstormend talent Klaas-Jan Hulsebos komt binnen op de vijfde plaats.

Wij wensen alle kandidaten veel wijsheid en succes!

Ook heeft de ledenvergadering met volledige instemming mevrouw Alice Roorda-Koerts benoemd tot secretaris van onze partij. Wij zijn blij dat Alice deze zware taak op zich wil nemen en ook haar wensen wij alle succes.

Bestuur en fractie PvdA

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.