Vreemdelingenpolitie Ter Apel legde vandaag enkele uren het werk neer

Foto: Ronny

TER APEL – De Vreemdelingenpolitie heeft vandaag bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel een paar uur het werk neergelegd.

Uit protest tegen een te hoge werk- en roosterdruk staakte de Vreemdelingenpolitie vandaag bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Hieraan deden circa zestig medewerkers mee. De werkonderbreking duurden van half elf tot één uur.

Volgens de bonden is het protest tegen de veel te hoge werk- en roosterdruk waaraan politiemensen al jaren blootgesteld worden. Deze actie bij de AVIM is de start van WAKE-UP CALL 2022, bedoeld om de politiek te doordringen van de urgentie van de capaciteitsproblemen bij de politie.

De bonden kunnen niet langer aanzien hoe ‘Den Haag’ blijft weigeren overtuigend de aanval in te zetten tegen de chronische onderbezetting binnen het korps. Nog altijd rekent de politiek erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden. En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven.

Fatale combinatie
De bonden zijn getergd door het gebrek aan oprechte belangstelling dat de politiek voor de capaciteitsproblemen binnen het korps kan opbrengen. Dat steekt enorm, vooral omdat de huidige ellende te voorkomen was geweest door verstandig politiek beleid. In plaats daarvan hebben de kabinetten Rutte I tot en met III gekozen voor het jaar in jaar uit verzwaren van het takenpakket van de Nationale Politie in combinatie met een reeks bezuinigingen in plaats van investeringen.

Regeren is… wegkijken?
Deel van dat bezuinigingsbeleid was ook het jarenlang bewust verlagen van de instroom van nieuwe politiestudenten. Daardoor werd de onderbezetting nog scherper toen de collega’s van de babyboomgeneratie in grote golven met pensioen begonnen te gaan. Omdat er niet op tijd voldoende vervangers zijn opgeleid, vallen er sindsdien nog grotere gaten in de beschikbare capaciteit en ervaring en nemen de werk- en roosterdruk bij de politie sindsdien nog verder toe. Een merkbare daling wordt niet verwacht voor 2026.

Rutte IV
De politiek heeft dus meer dan genoeg reden om zich verantwoordelijk te voelen voor de overbelasting van het huidige politiepersoneel en de kwalijke gevolgen daarvan – voor de medewerkers, voor het functioneren van het korps en (dus) voor de burgers. Helaas.. afgaande op de politieparagraaf in het coalitieakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zal ook het vierde kabinet onder leiding van premier Mark Rutte niet uit zichzelf met een beter en socialer politiebeleid op de proppen komen.

Uitputtingsslag
Vandaar dat de politiebonden besloten hebben het actietraject WAKE-UP CALL 2022 te lanceren, te beginnen met een werkonderbreking bij de opvang van asielzoekers op de AVIM-locatie in Ter Apel. Dit is anno 2022 een van de taken die door de chronische onderbezetting bij de Nationale Politie een landelijke uitputtingsslag zijn geworden, die dagelijks een enorme wissel trekt op de loyaliteit en het uithoudingsvermogen van veel collega’s door het hele land.

Cao-perspectief
Het actietraject WAKE-UP CALL 2022 is bedoeld als aanjager van de komende onderhandelingen over een nieuwe politie-cao. Sinds november 2021 voeren de werkgever en de bonden daarover al verkennende gesprekken, maar echt onderhandeld kan er pas worden als de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid benoemd en ingewerkt is. De bonden willen door het actietraject de druk op de politieke ketel houden en verder uitstel van de onderhandelingen in 2022 tot een minimum beperken.

De ontwikkeling van de Nationale Politie in de komende jaren zal in hoge mate afhangen van de afspraken die in 2022 aan de cao-tafel worden gemaakt. Om dat overleg een optimale kans op succes te bieden, zal de politiek zijn ogen moeten openen voor zijn eigen aandeel in het veroorzaken van de huidige capaciteitsproblemen. De bonden zullen hem daar de komende maanden aan (blijven) herinneren.

De bonden verwachten de komende tijd meer acties op verschillende locaties.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.