Park in centrum Ter Apel wordt aangepakt met COA-gelden; ideeën van inwoners om leefbaarheid in Ter Apel te verbeteren in één plan gebundeld

Foto: Catharina Glazenburg


TER APEL – Het college van burgemeesters en wethouders heeft besloten om het park in het centrum van
Ter Apel te vernieuwen. Het college wil hiermee invulling geven aan de ideeën en wensen die inwoners en organisaties hebben aangedragen om de leefbaarheid in hun dorp te verbeteren. De gemeenteraad van Westerwolde heeft € 300.000,- gereserveerd, vanuit de zogenoemde COA- gelden, om dergelijke plannen te realiseren.

Ideeën van inwoners Ter Apel
Het gemeentebestuur riep de inwoners van Ter Apel vorig jaar op om hen te laten weten hoe ze de leefbaarheid in hun dorp willen verbeteren. Er kwamen zestien ideeën binnen. Ook tijdens de bijeenkomsten rond het Centrumplan Ter Apel kwamen inwoners en organisaties met plannen. Omdat alle inwoners van Ter Apel er iets aan moeten hebben, heeft het college gekozen voor verbeteringen in de openbare ruimte. Een aantal losse ideeën zijn gecombineerd tot een plan om het park in het centrum te vernieuwen. Het park moet een plek worden voor jong en oud om elkaar
te ontmoeten en te bewegen.

Inwoners kunnen meedenken
De inwoners van Ter Apel en organisaties in de buurt van het park worden binnenkort gevraagd om mee te denken over de invulling van het plan. Het doel is om daar begin 2022 mee te starten.

COA-gelden
Westerwolde ontvangt ieder jaar geld van het COA voor het asielcentrum in Ter Apel. Drie jaar geleden besloot de gemeenteraad om een gedeelte van deze COA-gelden in een apart ‘potje’ te stoppen. Dat potje is voor ideeën van inwoners van Ter Apel om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Voor de ideeën die zijn afgevallen zal er gekeken worden of er andere mogelijkheden zijn om deze te kunnen verwezenlijken.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.