SP: Schoonmakers zijn onmisbaar en verdienen een vast dienstverband bij de provincie!

Foto: Jan Doornkamp

GRONINGEN – De Groningse SP Provinciale Statenfractie wil dat de schoonmakers van het provinciehuis in vaste dienst bij de provincie komen. De huidige aanbesteding loopt binnenkort af. Dit is volgens de socialisten de kans om het nu anders te gaan doen. Veel schoonmakers zijn al jaren in het provinciehuis aan het werk en volgens de SP is het de hoogste tijd dat de schoonmakers in vaste dienst worden genomen. Dat biedt meer zekerheid, een beter inkomen en meer waardering. De Socialistische Partij heeft hierover schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld.

SP Statenlid Agnes Bakker; “Op de dag van mijn installatie in de Provinciale Staten, sprak ik in de ochtend een schoonmaker in het toilet. Na dit gesprek beloofde ik dat ik mijn uiterste ging doen om te zorgen dat zij in dienst komen van de provincie. Want dat biedt meer zekerheid en een beter salaris en dat verdienen de schoonmakers als onmisbaren!”

In navolging op de Rijksoverheid ziet de SP dat verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Groningen, de schoonmakers zelf in eigen dienst nemen. De SP wil dat de provincie Groningen de eerste provincie wordt die zijn cruciale medewerkers in vaste dienst neemt. “De SP gaat ervan uit dat juist een college van Gedeputeerde Staten met GroenLinks, PvdA en de CU niet tegen zekerheid en goede beloningen voor onze schoonmakers kan zijn.” Aldus Bakker.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.