Grachten Bourtange worden gebaggerd

Foto: Henri Vos

BOURTANGE – De grachten in Bourtange worden gebaggerd.

De grachten in Bourtange worden in- of na de zomermaanden gebaggerd. Dit maakte wethouder Bart Huizing gisteravond tijdens de commissievergadering van de gemeente Westerwolde bekend. Voordat gebaggerd kan worden moet de mate van de vervuiling in de gracht worden gemeten. Dit is om een kostenberekening voor het baggeren te maken. Op korte termijn wordt de opslag van bomen en struiken op het talud langs de gracht weggehaald.

In de buitenste gracht van Bourtange werden Nieuwjaarsdag duizenden dode vissen aangetroffen. In het gedeelte waar de vissen zijn aangetroffen staat een geringe hoeveelheid water. De combinatie van rottend organisch materiaal in het water met daarboven een ijslaag is de vissen hoogstwaarschijnlijk fataal geworden.

De dode vissen werden in samenwerking met de pachtende visclub uit het water verwijderd.

Bron: Gemeente Westerwolde

Foto’s: Henri Vos

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.