Online informatiebijeenkomst over collectieve zonnedaken

Foto: Jan Glazenburg (archieffoto)

GRONINGEN – In de provincie Groningen zijn veel grote daken van minimaal 500m2 die mogelijk een zonnedak kunnen worden. Door zonnepanelen op een dak te plaatsen is het niet langer enkel een dak. Het is een dak met meerwaarde. De dakeigenaar draagt zo aanzienlijk bij aan de energietransitie en door het dak (deels) beschikbaar te stellen aan een lokale energiecoöperatie ontvangt de eigenaar huur. Daarnaast genieten ook omwonenden van de groene energieopbrengst. Speciaal voor dakeigenaren organiseert Stichting Buurkracht op dinsdag 1 februari om 20.00 uur hierover het online webinar Een collectief zonnedak, iets voor u?

Op het programma van het webinar Een collectief zonnedak, iets voor u?

Tijdens het webinar wordt er ingegaan op vragen als: Wat is een zonnedak? Wat levert een zonnedak mij en mijn omgeving op? Hoe ziet een zonnedaktraject eruit? Is mijn dak geschikt? Hoe profiteert de omgeving van mijn zonnedak? Ook is er een dakeigenaar uit Garnwerd aanwezig. Hij heeft onlangs het asbest van zijn dak laten verwijderen en zijn dak getransformeerd tot zonnedak. Tijdens de informatieavond vertelt hij over zijn ervaringen en het traject dat hij heeft doorlopen.

Voor wie?

Het webinar is speciaal bedoeld voor dakeigenaren van een dak van minimaal 500 m2. Ook eigenaren van asbesthoudende daken worden aangemoedigd het webinar bij te wonen. Met de vergoeding die eigenaren ontvangen van coöperaties worden doorgaans de kosten voor het saneren geheel terugverdiend. De provincie Groningen stimuleert het asbestvrij maken van de grotere daken en biedt daarom ondersteuning bij de collectieve zonnedaktrajecten van Stichting Buurkracht.

Aanmelden?

Geinteresseerden kunnen zich via stichtingbuurkracht.nl/zonnedak aanmelden voor het webinar.

Stichting Buurkracht zoekt en vindt daken met potentie

Stichting Buurkracht heeft het afgelopen jaar met 15 Groningse dakeigenaren en coöperaties voorbereidingen getroffen om collectieve zonnedaken te realiseren. De dakeigenaren hebben het afgelopen jaar hun asbestdaken laten saneren en renoveren, en hun dak daarna ter beschikking gesteld aan een coöperatie. Met de vergoeding die zij ontvangen verdienen zij een aanzienlijk deel van hun investeringen terug.  Daarnaast kunnen inwoners uit de betreffende gemeenten tegen gunstige rendementen mee investeren, en realiseren de energiecoöperaties met de energieopbrengsten ook andere duurzame projecten in omgeving. De zonnedaken zullen vanaf dit jaar voldoende energie opwekken om zo’n 300 huishoudens van energie te voorzien.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.