‘Paradijs Aa en Hunze’ verbindt het sociaal domein met kunst & cultuur

Links Aline Vos van MantelzorgNL en rechts Betsy Torenbos, producent en regisseur van ‘Paradijs Aa en Hunze’. Foto ingezonden door Tamara Boor

GIETEN – Door de vergrijzing en een gewijzigde inrichting van de zorg, verandert de wijze waarop we ouder worden. Dit was voor theatermaker Betsy Torenbos en Aline Vos van MantelzorgNL aanleiding voor het project ‘Paradijs Aa en Hunze’. Op vier locaties binnen de gemeente worden begin dit jaar op zogenaamde warmteplekken hulpvragen en de persoonlijke verhalen daarover geïnventariseerd en daarna vastgelegd. ‘Paradijs Aa en Hunze’ nodigt iedereen uit zijn/haar unieke verhaal te delen; van ouderen tot jongeren, vrijwilligers en mantelzorgers. Dit vormt de basis voor een uitruil/matching van hulp en (docu-)filmavonden in juli 2022. Het project wordt in 2023/2024 afgesloten met een theatervoorstelling waar inwoners van de gemeente Aa en Hunze zelf aan meedoen.

Wat is ‘Paradijs Aa en Hunze’?

In Gieten, Rolde, Gasselternijveenschemond en Nieuwediep worden mensen gevraagd hun levensverhaal te vertellen en een hulpvraag te formuleren. Ze worden uitgenodigd voor een 1 op 1 interview waarbij de hulpvraag en het hoogstpersoonlijke verhaal daarachter op beeld en geluid worden vastgelegd. Dit vormt de basis voor het project ‘Paradijs Aa en Hunze’.Betsy Torenbos: ‘Vaak is kunst het doel zelf. Met dit project willen we kunst juist inzetten om een ander doel te bereiken: het inzichtelijk maken van de hulpvragen die leven onder de inwoners van de gemeente Aa en Hunze. En wat kunnen deze mensen juist ook aan een ander geven. Het uiteindelijk doel is mensen aan elkaar verbinden.’

Warmteplekken, interviews en matching van hulpvragen

In bovengenoemde vier dorpen worden van januari t/m april in de openlucht warmteplekken met kunst ingericht. De kunst verleidt het publiek om de warmteplek te bezoeken. Het is een intieme plek waar mensen het warm krijgen (letterlijk en figuurlijk) en waar ontmoetingen en verbindingen ontstaan. Een plek waar een hulpvraag wordt gesteld of beantwoord. De mensen die op de warmteplek of op een andere wijze hun interesse kenbaar maken, worden over hun hulpvraag en persoonlijke verhaal geïnterviewd. Na de interviews wordt gekeken of mensen met elkaar verbonden kunnen worden, elkaar kunnen helpen. Aline Vos ‘De start van het project heeft al tot meerdere hulpvragen geleid. Bijvoorbeeld op zaterdagochtend samen de krant lezen of de (mantel)zorg voor een paar uurtjes overnemen zodat de mantelzorger het huis even voor zichzelf heeft. Het gaat dus om kleine activiteiten die een hele grote gevoelswaarde hebben. En wij gaan kijken of we mensen met elkaar kunnen verbinden zodat de hulpvragen ook echt beantwoord worden.’

De eerste warmteplek in Gieten wordt als gevolg van de pandemie op een alternatieve wijze ingericht. Voor het gebouw van Impuls (Brink 10) wordt op zaterdag 22 januari een warmteplek ingericht met kunst. Mensen kunnen deze kunst bezoeken, maar het wordt geen ontmoetingsplek. Iedereen die zijn/haar verhaal wil delen, kan zich vooraf via de website aanmelden voor een 1 op 1 interview op zaterdag 22 januari of vrijdag 28 januari.

Filmavonden en theater

De interviews en het werkproces worden vastgelegd op beeld en geluid. Deze vormen de basis voor een filmavond in ieder dorp in juli 2022. Een documentaire door én voor de gemeenschap ontwikkeld. Het immateriële erfgoed dat in de interviews en in de docu-films wordt vastgelegd, zal vervolgens gebruikt worden voor een theatervoorstelling. De lokale bevolking wordt uitgenodigd om samen met professionals vanaf 2023 te bouwen aan een theatervoorstelling onder leiding van producent Betsy Torenbos. De theatervoorstelling zal in 2024 in de vier dorpen te zien zijn.

Waarom ‘Paradijs Aa en Hunze’?

Mensen wonen langer thuis met complexe zorgvragen en mantelzorgers zorgen langduriger en intensiever voor hun partner, vader of moeder. Ook van buren en andere dorpsbewoners wordt gevraagd mee te bewegen met deze veranderingen, om zo met kwaliteit van leven oud te kunnen worden in het dorp. Dit vraagt dus iets van de sociale veerkracht van de gemeenschap en veronderstelt een wederkerigheid in hulp. Met het project ‘Paradijs Aa en Hunze’willen Torenbos en Vos middels kunst (en dus met ruimte voor emotie én plezier) dit maatschappelijke vraagstuk inzichtelijk maken en daar waar mogelijk verbeteringen aanbrengen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt de provincie Drenthe, Impuls en de gemeente Aa en Hunze.

Educatie

Binnen het project volgen studenten van het Dr. Nassau College in Gieten workshops in rollenspellen (theater), interviewen en filmen met als thema: wat is Het Paradijs voor jullie op dit moment? Ook wordt er samengewerkt met jongerenwerkers van Impuls, DAF Gieten (Digital Art Factory) en er is de wens om samen te werken met de jongerenraad die in oprichting is.

Over de initiatiefnemers

Betsy Torenbos (Annen, 1969) is de producent en regisseur van dit project. Als uitvoerend danseres ontwikkelde zij zich na haar Master opleiding in Amsterdam tot theatermaker en beeldend kunstenaar. Ze werkt vaak vanuit de persoonlijke verhalen van mensen om zo community art te ontwikkelen. Zo produceerde zij in het voorjaar 2021 de theatervoorstelling en film ‘Mijn liefde is een koorts’. Momenteel werkt ze aan twee projecten: ‘Tabee Nieuw-Guinea’ en ‘Paradijs Aa en Hunze’.

Aline Vos (1981) werkt al veel jaren in diverse rollen en functies in het sociaal domein. Ze heeft gewerkt voor en met mensen met uiteenlopende hulpvragen. Haar drijfveer is een stem geven aan mensen die hulp kunnen gebruiken en kunnen geven. Sinds 2019 werkt ze bij belangenorganisatie MantelzorgNL waar ze professionals en beleidsmakers adviseert over het organiseren en bieden van goede mantelzorgondersteuning.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.