CDA wil impactanalyse vóór besluitvorming over UMCG-kinderhartcentrum

Foto: Tedo Swarts

GRONINGEN – De Statenfractie van het CDA wil dat de Tweede Kamer, voorafgaand aan besluitvorming over het voornemen om het (kinder)hartcentrum van het UMCG te sluiten, een impactanalyse laat maken over de effecten die dit heeft voor de zorg in Noord-Nederland en in het bijzonder voor de zorg in het UMCG.  

“Uit de brieven van de minister blijkt niet dat er is onderzocht welke impact het verdwijnen van het (kinder)hartcentrum kan hebben op andere zorg en specialismen in het UMCG en de rest van Noord-Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de expertise rond de behandeling van drenkelingen tot de specialistische zorg voor kinderen met ernstige bloedvergiftigingen. Voor de Tweede Kamer overgaat tot besluitvorming is zo’n impactanalyse wat ons betreft noodzakelijk” aldus fractievoorzitter Robert de Wit. 

De vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dient deze week zogenoemde ´feitelijke vragen´ in bij minister Kuipers over de voorgenomen sluiting van het (kinder)hartcentrum. In februari is er een plenair debat waarin de Tweede Kamer zich over het kabinetsbesluit uitspreekt.  

“Wij roepen de Tweede Kamer op om een breed onafhankelijk onderzoek af te dwingen. Net als bij het bestrijden van corona moet je niet alleen naar de ziekte kijken, maar ook naar alle andere gevolgen van de maatregelen die je neemt. Dat is in onze ogen nog onvoldoende gebeurd.” zegt De Wit. 

De Statenfractie van het CDA Groningen heeft een debat aangevraagd in de Provinciale Staten om de druk richting politiek Den Haag op te voeren. Wanneer de Tweede Kamer geen impactanalyse afdwingt kan dat via het college van Gedeputeerde Staten mogelijk alsnog in gang worden gezet. 

“Wij willen de sluiting van het (kinder)hartcentrum voorkomen en de zorg in Noord-Nederland betaalbaar, beschikbaar én bereikbaar houden. Een impactanalyse stelt de Kamer in staat om op basis van volledige informatie te besluiten over de toekomst van deze hoog specialistische zorg” besluit De Wit. 

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.