GroenLinks en Partij voor het Noorden verbaasd over uitspraken Seaports en NOM over datacenters

Foto: GroenLinks Groningen

GRONINGEN – Op 16 januari 2022 verscheen in het Financieel Dagblad een artikel waarin staat dat Groningen Seaports en de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) warm open staan voor de vestiging van meerdere grootschalige datacenters in Noord-Nederland. De directeur van Groningen Seaports, Cas König, denkt zelfs dat er over enkele jaren naast het datacenter van Google meerdere van dergelijke centers in de Eemshaven zullen staan.  

De Statenfracties van GroenLinks en de Partij voor het Noorden verbazen zich zeer over de inhoud van het stuk. Niet alleen is er over de invulling van de Eemshaven nog geen politiek besluit genomen, er is ook aan de Staten toegezegd dat het politieke debat over datacenters en andere grootschalige industrie plaats zal vinden in het kader van de nieuwe Omgevingsvisie. Dat debat  zal in de loop van dit jaar plaatsvinden. De NOM en Seaports nemen in het artikel alvast een voorschot op de besluitvorming, of proberen die te beïnvloeden, en negeren daarbij de kritische geluiden van een groot deel van de Staten.  

Het is inmiddels duidelijk dat datacenters en andere grootschalige industrie enorm veel energie verbruiken, veel warmte produceren en weinig lokale werkgelegenheid opleveren. Terwijl we in Groningen veel moeite doen om over te stappen naar een volledig groene energievoorziening, proberen Seaports en de NOM bedrijven te lokken die een groot deel van de schaarse groene energie zullen gaan opslokken. Dat kan naar de mening van GroenLinks en de Partij voor het Noorden niet de bedoeling zijn.  

Omdat zowel Seaports als de NOM handelen namens overheden, is het merkwaardig dat de politieke discussie rondom datacenters door de directie van die bedrijven wordt genegeerd. GroenLinks en de Partij voor het Noorden stellen daarom mondelinge vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. De partijen hoopt op die manier duidelijkheid te krijgen over de reden waarom beide bedrijven juist nu met hun plannen naar buiten komen. Bovendien willen beide fracties bevestigd zien dat vestiging van meer grootschalige datacenters niet aan de orde is voordat de politieke besluitvorming over invulling van de Eemshaven en de nieuwe Omgevingsvisie is afgerond. 

GroenLinks-Statenlid Bas de Boer: “De vestiging van datacenters is momenteel onderwerp van een groot maatschappelijke debat, zowel landelijk als in onze provincie. Het moge daarom duidelijk zijn dat de politiek hierover eerst aan zet is. Het past niet bij bedrijven die de publieke zaak dienen om zo vooruit te lopen op besluiten die grote impact hebben op ons landschap en onze schaarse energievoorraad.” 

Fractievoorzitter Dries Zwart van de PvhN: Datacenters hebben een grote ruimtelijke invloed op ons landschap door de impact van de eigen benodigde ruimte en de noodzaak van het kunnen gebruiken van veel koelwater en groene stroom. De politiek dient eerst besluiten te nemen en een visie te ontwikkelen onder andere voor dit soort bedrijven.’ 

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.