Lokaal Betrokken: Geef jongeren een stem

Foto: Catharina Glazenburg

STADSKANAAL – 16 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners van de gemeente Stadskanaal mogen hun actieve kiesrecht uitoefenen en kiezen dan hun volksvertegenwoordigers.

Let wel: alleen zij die 18 jaar of ouder zijn mogen stemmen. Zo is het nu eenmaal geregeld in Nederland. Dat betekent dus dat al die meisjes en jongens die nog geen 18 jaar zijn, zijn uitgesloten van het actieve kiesrecht: zij mogen niet stemmen. Kijkend naar de demografische statistieken van het CBS voor de gemeente Stadskanaal, dan gaat het hier al gauw om iets minder dan 20% van de Knoalster bevolking. Dat is een behoorlijke groep!

Los van de vraag of de stemgerechtigde leeftijd omlaag zou moeten – daar is zeker iets voor te zeggen – vraagt Lokaal Betrokken zich af of jongeren wel voldoende gehoord worden in onze gemeente? Worden hun belangen voldoende meegewogen in gemeentelijk beleid? Wij constateren dat dit nog te weinig het geval is. Wij van Lokaal Betrokken willen daarom een ‘jongerenraad’ instellen en zo het democratisch tekort wegwerken dat is ontstaan doordat jongeren beneden de achttien jaar niet mogen stemmen. Burgerparticipatie vinden we belangrijk en wat ons betreft kan participatiebeleid niet zonder inbreng van jongeren.

De EU heeft 2022 uitgeroepen tot Europees jaar van de jeugd. Een uitgelezen kans, vinden wij, om daar iets mee te doen. Hoe mooi zou het zijn nog dit jaar een ‘jongerenraad’ te realiseren? We gaan daarom de komende tijd met jongeren, jongerenorganisaties, welzijnsinstellingen, de gemeente en overige belanghebbenden in gesprek om dit initiatief ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Wordt vervolgd…

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.