Publiekslezing archeologie

Foto: Anton Tiktak

VEENDAM, EZINGE, NUIS – Al een aantal jaren organiseert Erfgoedpartners een serie archeologielezingen. Hiervoor is altijd veel belangstelling. Daarom is ook voor deze winter/dit voorjaar een drietal lezingen geprogrammeerd. Deze serie is tot stand gekomen in samenwerking met Museum Wierdenland in Ezinge, het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis, het Veenkoloniaal Museum in Veendam en natuurlijk met de sprekers.

De coronapandemie maakt het helaas nog niet mogelijk de eerste lezing, van archeoloog Cuno Koopstra van MUG Ingenieursbureau, in Museum Wierdenland in Ezinge te houden. Dankzij de samenwerking met Biblionet is de lezing in elk geval op het aangekondigde tijdstip digitaal te volgen via een livestream op facebook.com/groningsebibliotheken. Na afloop komt de opname van de lezing ook via YouTube beschikbaar. Zodra deze online staat volgt een aankondiging in Erfgoedloper, de nieuwsbrief van Erfgoedpartners. Deze is te vinden op https://erfgoedpartners.nl/publicaties/erfgoedloper/.

Een sloot aan vondsten; De nieuwste archeologische ontdekkingen bij Adorp
Archeoloog Cuno Koopstra
27 januari 2022
Live streaming via Facebook

De aanleg van een fietspad naast een sloot die tussen Adorp en Sauwerd dwars door een wierde loopt, was aanleiding voor een archeologisch onderzoek. Dit leverde in de zomer van 2021 een onverwachte stroom aan vondsten op, waaronder opvallend veel gebruiksvoorwerpen die iets vertellen over het dagelijks leven op de wierde. Denk aan
tientallen Romeinse mantelspelden (fibula’s) die wijzen op contact met het Romeinse Rijk en aardewerk uit de periode 200 v. Chr. – 200 na Chr. Na die tijd is de wierde opmerkelijk genoeg verlaten en het is nog onduidelijk waarom.

De opgraving is nog niet afgerond. Wat zal er nog meer uit de grond tevoorschijn komen? Cuno Koopstra vertelt over de vondsten, waarvan een selectie te zien in Museum Wierdenland in Ezinge zodra deze weer geopend is voor het publiek.

Men hoeft zich niet aan te melden, de lezing in Museum Wierdenland is vanaf 20:00 uur live te volgen via facebook.com/groningsebibliotheken.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.