CDA Westerwolde presenteert verkiezingsprogramma “Met lokale kracht”

Foto: Catharina Glazenburg

TER APEL – Vanmiddag heeft CDA Westerwolde het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Dit gebeurde in Ter Apel, bij het kunstwerk “Kiek’n noar mekoar”.
Dit kunstwerk symboliseert een belangrijk thema uit het verkiezingsprogramma; naar elkaar omzien, of op z’n Gronings, “Noaberschap”. Het CDA koestert deze Westerwolder waarde en wil deze daar waar het kan versterken. Dit wil het CDA doen met een eerlijk verhaal wat recht doet aan de inwoners van Westerwolde.

Het huidige college laat de nieuwe gemeenteraad een niet sluitende begroting na. Zo moet er nog structurele dekking voor zwembad Parc Emslandermeer gevonden worden. Deze belangrijke voorziening kent daardoor helaas nog steeds een onzekere toekomst. Een goed onderhandelingsresultaat had deze opgave een stuk makkelijker gemaakt.

Ook wil het huidige college nog een half miljoen bezuinigen op de WMO. Deze bezuiniging is al wel opgenomen in de begroting, maar niet ingevuld. Ieder dubbeltje zal moeten worden omgedraaid, ook omdat de gemeente Westerwolde inmiddels is verworden tot een van de duurste woongemeenten van noord Nederland, qua woonlasten. De gemeente kan zich geen financiële miskleunen meer permitteren, zoals bijvoorbeeld de mislukte PMD pilot.

Samen met de lokale kracht van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wil CDA Westerwolde de schouders er onder zetten, om zo een nog mooiere, financieel gezonde, gemeente te krijgen, waar het goed wonen, leven en werken is. CDA Westerwolde is er klaar voor om deze uitdaging aan te gaan. Stem daarom op 16 maart: CDA Westerwolde


https://www.cda.nl/groningen/westerwolde/verkiezingsprogramma

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg

Klik HIER voor meer foto’s

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.