Provincie ondersteunt initiatief Hyperconnected Europe

Foto: Jan Doornkamp

GRONINGEN – Hyperconnected Europe. Zo heet een nieuw initiatief van meer dan 50 steden en regio’s uit 15 Europese landen dat specialisten op het gebied van mobiliteit en vervoer verbindt. Op 9 februari ging het netwerk officieel van start. De provincie is een van de ondersteuners van dit initiatief. 

Hyperloop

Hyperconnected Europe is opgezet door het Hyperloop Development Program. Dit is een netwerk dat  hyperloop wil ontwikkelen tot een veilige, duurzame en financieel rendabele vorm van transport. Een hyperloop is een transportsysteem, waarbij gebruik gemaakt wordt van een luchtdrukbuis, waardoor mensen en goederen vervoerd worden. Hyperconnected Europe gaat zich allereerst bezig houden met de vraag hoe de Hyperloop zo goed mogelijk kan worden ingepast in het bestaande vervoersnetwerk van treinen, bussen, fietsen en auto’s.  

Testcentrum Groningen

De provincie Groningen investeert zelf met een subsidie uit het Nationaal Programma Groningen om het openbaar vervoer nog duurzamer te maken. Dit gebeurt in vijf zogeheten ‘fieldlabs’. Dat zijn proefprojecten waarin overheden samen met bedrijven en kennisinstellingen werken aan de verdere ontwikkeling van zelfrijdend vervoer. Daarbij gaat het om vervoer via water, lucht, weg en spoor. Een van de fieldlabs is het European Hyperloop Testcentrum dat ten noorden van het Slochterdiep gebouwd wordt. Dit proefproject sluit goed aan op de doelen van Hyperconnected Europe en daarom ondersteunt de provincie Groningen dit initiatief van harte. 

Bron: Provincie Groningen

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.