Nieuwe raad van de gemeente Westerwolde is geïnstalleerd

Foto: Jacob Musch

BELLINGWOLDE – Vanavond is in Partycentrum De Meet in Bellingwolde de nieuwe raad van de gemeente Westerwolde geinstalleerd:

De nieuwe gemeenteraad bestaat uit de volgende 21 personen:

Mevrouw Diana Abbas Gruben (PvdA)

De heer Klaas Buigel (VVD)

Mevrouw Janneke Draadjer (GB)

Mevrouw Saskia Ebbers (PvdA)

De heer Wim Eilert (PvdA)

De heer Henk van der Goot (GB)

Mevrouw Marjan Heidekamp Prins (CDA)

Mevrouw Herma Hemmen (CDA)

De heer Eize Hoomoedt (GroenLinks)

Mevrouw Edith van der Horst (Ecologisch Alternatief)

De heer Sander Keizer (PvdA)

De heer Ronald Koskamp (GB)

De heer Harm-Jan Kuper (CDA)

Mevrouw Giny Luth (GB)

De heer Wilt Meendering (CDA)

Mevrouw Heleen Meijer – Zwerver (PVV)

De heer Bas Peters (GB)

De heer Wietze Potze (PvdA)

De heer Robert Rep (PVV)

Mevrouw Rosalie Staphorst (PVV)

De heer Marco Visscher (GB)

Zij legden allen de eed of gelofte af.

Vervolgens werd de werkgeverscommissie griffie benoemd. Deze bestaat uit de heren Wilt Meendering en Eize Hoomoedt. Deze raadsleden zijn (naast hun politieke rol) namens de gemeenteraad belast met de specifieke
werkgeversfunctie. Zij dienen invulling te geven aan een goed werkgeverschap voor de op de griffie werkzame personen. De benoeming geldt voor een periode gelijk aan de zittingsperiode van de raad.

Na de overdracht van het Overdrachtsdocument raad Westerwolde “van raad tot raad 2022” werd deze bijzondere raadsvergadering gesloten.

(Het overdrachtsdocument bestaat feitelijk uit twee delen. Het eerste deel ‘De gemeenteraad van
Westerwolde’, is met behulp van de griffier opgesteld en gaat vooral over de raad zelf en de wijze waarop hij
werkt, kortom de cultuur, de vergaderregels, de zogenaamde hulptroepen van de raad, de ondersteuning
van de raad en aanverwante zaken.
Het tweede deel is meer beleidsinhoudelijk van aard en is opgesteld door het college van burgemeester en
wethouders c.q. de ambtelijke organisatie en gaat vooral over belangrijke actuele thema’s waar de raad voor
komt te staan, (lopende) beleidsdossiers waarmee de raad te maken krijgt, belangrijke bestuurlijke issues, et
cetera.) Bron: Gemeente Westerwolde

Foto’s: Jacob Musch

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.