Vier mei herdenking Vlagtwedde rechtstreeks te volgen op Radio Westerwolde

Foto: Bé Eelsing

VLAGTWEDDE – De 4 mei herdenking, die wordt georganiseerd door Comité 4 mei – Vlagtwedde, is woensdagavond rechtstreeks te volgen op Radio Westerwolde.

Jaarlijks op 4 mei, de dag van de dodenherdenking, worden bij veel monumenten kransen of bloemen gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het Joodse echtpaar Arthur en Rosalinde Gilbert uit de Verenigde Staten heeft in 1982 een groot bedrag beschikbaar gesteld voor een speciaal doel. Zij deden dit uit dankbaarheid voor de hulp, die de Nederlandse bevolking tijdens de bezetting aan haar Joodse medeburgers heeft verleend.

Om de doelstelling te verwezenlijken is gedachtig de februari- staking de “Stichting Februari 1941” opgericht. Deze stichting heeft in 1987 het gemeentebestuur van Vlagtwedde en de beide basisscholen in het dorp Vlagtwedde (o.b.s. De Clockeslach en c.b.s. De Zaaier) benaderd om het monument aan de Kerkstraat te laten adopteren door de hoogste groepen van de beide scholen. De leerlingen van groep 8 hebben tijdens een plechtige bijeenkomst het monument geadopteerd. Voor de zomervakantie is door de leerlingen het geadopteerde monument overgedragen aan groep 7.

De “Stichting Februari 1941” heeft per 1 januari 2004 “Adopteer een monument” overgedragen aan het “Nationaal Comité 4 en 5 mei”. Het gaat om het moreel, geestelijk adopteren, het kennis nemen van de achtergronden van het monument en vooral wie herdacht worden. Het gaat niet om het onderhouden en
schoonmaken van het monument. De kinderen moeten zich gevoelsmatig verbonden gaan voelen
met het monument, met de gevallenen, met de strijd tegen de tirannie en leren beseffen wat vrijheid, gerechtigheid en democratie waard zijn. Zij, de kinderen, dienen de herdenking ter zijner tijd over te nemen van diegenen, die getuigen waren en straks wegvallen.

Op woensdag 4 mei a.s. wordt er vanaf 19.35 uur een bijeenkomst bij het monument gehouden.
Kinderen zullen declameren, afgewisseld met muziek van Dindua. Er worden kransen gelegd, er wordt twee minuten stilte in acht genomen en ter afsluiting wordt het Wilhelmus gespeeld en gezongen. Namens de gemeente Westerwolde is burgemeester Jaap Velema aanwezig. De stille tocht voorafgaand aan de herdenking begint om 19.25 uur bij MFA ’t Aambeeld.

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. U kunt de herdenking ook rechrstreeks volgen op Radio Westerwolde.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.