Opiniestuk over de organisatie van de vreedzame manifestatie vanmiddag in Ter Apel

Foto: Catharina Glazenburg

TER APEL – Hieronder leest u een ingezonden artikel, geschreven door initiatiefnemer Angelique Schoonewille, waarom vijf vrouwen, actief voor de SP, mee organiseren aan de manifestatie vanmiddag bij het AZC in Ter Apel.

Solidariteit is een teken van beschaving. Als beschaafde samenleving zorg je met regels dat mensenrechten niet geschonden worden, mensen gelijkwaardige kansen hebben om iets moois van hun leven te maken en dat niemand buitengesloten wordt. Maar hoe ver gaat die samenleving? Zijn wij alleen solidair met mensen waarmee wij ons kunnen identificeren? Houdt onze solidariteit op als morele verontwaardiging oud nieuws wordt? Zijn wij alleen solidair met mensen uit bepaalde landen?

Als wij kijken naar de wereld hebben wij nog steeds die beschaving niet bereikt. De koloniale tijd is over maar nog steeds is er geen eerlijke handel. Oneerlijke handelsverdragen maken het westen rijker en arme landen armer. Ook bleek in 2021 uit onderzoek van Amnesty dat banken, pensioenfondsen en verzekeraars nog altijd veel geld beleggen in bedrijven die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Wij schenden mensenrechten en milieurechten elders om ons op korte termijn te voorzien van goedkope spullen en worden zakken van aandeelhouders snel gevuld. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat in steeds meer landen mensen een laag economisch perspectief hebben. Dit leidt tot migratie en soms ook tot oorlog. Waardoor mensen zich genoodzaakt voelen hun eigen land te verlaten en elders een veilige plek te zoeken, zoals bijvoorbeeld in ons eigen land.

In Ter Apel is inmiddels een onmenselijke situatie ontstaan. Door jarenlange neoliberale politieke keuzes zijn er grenzen gesteld aan solidariteit met vluchtelingen. Letterlijk geconcentreerd in Ter Apel. Met als gevolg dat we keer op keer humane grenzen overschrijden. Kinderen worden mentaal verwaarloosd, krijgen nauwelijks hulp of aandacht. Er is geen dagbesteding of onderwijs. Mensen worden samengepropt in tenten en hebben weinig zicht op een toekomst. Medewerkers doen wat binnen hun mogelijkheden ligt, maar staan vaak met hun rug tegen de muur. Er zijn geen alternatieven. En de rest van Nederland kijkt weg of ziet het niet.

Wij socialisten zijn solidair met alle mensen die onrecht aangedaan wordt. Wij weten zeker dat dit niet voorbehouden is aan socialisten alleen. Deze onmenselijke situatie moet nu stoppen. Daarom organiseren we op vrijdag 6 mei om 15 uur rond het terrein van het AC in Ter Apel een vreedzame manifestatie. Samen met zoveel mogelijk mensen uit de samenleving, verschillende (vluchtelingen) organisaties, vakbonden en politieke partijen, alle vluchtelingen die verblijven op het centrum, de mensen die zich namens verschillende instanties en organisaties inzetten op het AC en de mensen die in Ter Apel wonen. Een moment van hoop en solidariteit. Tevens een oproep om de opvang op zeer korte termijn menswaardig op te lossen. Maar ook om de eerdergenoemde oorzaken aan te pakken. Verantwoordelijkheid voor milieu en mensen houdt namelijk niet op bij onze grens.

Angelique Schoonewille, Lian Veenstra, Linda Bolderman-Lesterhuis, Agnes Bakker, Fenna Feenstra. Allen actief voor de Socialistische Partij in de provincie Groningen.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.