AVIM neemt nieuw pand in gebruik in Ter Apel

Foto: Catharina Glazenburg

TER APEL – De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie Noord-Nederland heeft vandaag een nieuw pand in gebruik genomen aan de Ter Apelervenen 12 in Ter Apel. Met het nieuwe pand krijgt de afdeling een groter en een volwaardig eigen gebouw dat volledig is ingericht op de eisen die het werk aan de locatie stelt.

De AVIM was ondergebracht in een pand van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij het Aanmeldcentrum aan de Ter Apelervenen 3 in Ter Apel. “We hadden al langere tijd de wens voor een eigen pand”, legt Danny Tanghé, teamchef AVIM, uit. “Als je kijkt naar de instroom van asielzoekers, dan kunnen de werkomstandigheden hier in Ter Apel van dag tot dag veranderen. Het is dan belangrijk dat we ons werk kunnen doen in een pand dat is ontworpen conform ons werkproces. We hebben in het nieuwe pand een stabiele thuisbasis gevonden, die een bijdrage levert aan gezonde en veilige werkomstandigheden. Dat is ook belangrijk voor het werkplezier.”

Inspelen op de instroom

Volgens Joop de Schepper, Hoofd Operatiën voor de Eenheid Noord-Nederland, biedt het gebouw de medewerker van de AVIM inderdaad een veiliger en gezonder werkomgeving en daarnaast biedt het pand meer flexibiliteit. “In het oude pand kon niet voldoende ingespeeld worden op de fluctuerende en soms hoge instroom van asielzoekers, zoals we die in de afgelopen maanden hebben gezien”, zegt hij. “In het nieuwe pand kunnen we daar veel beter op inspelen, in nauwe samenwerking met partners als het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de IND.”

Nieuw identificatie- en registratieproces

Tegelijk met de ingebruikname van het nieuwe pand, wordt ook gestart met een verbeterd identificatie- en registratieproces. In het nieuwe proces werken de AVIM-medewerkers met een voorportaal, waar een eerste verkorte identificatie- en registratieprocedure wordt uitgevoerd. De openingstijden van dit voorportaal zijn verruimd. Het voorportaal is nu open van 07:00 tot 22:00 uur. Vervolgens vindt er een uitgebreid onderzoek plaats, waarbij onder andere de identiteit nader wordt onderzocht. Volgens teamchef Danny Tanghé is het belangrijk dat de identiteit van een asielzoeker zo snel mogelijk door de AVIM wordt vastgesteld, zodat het asielproces bij de IND kan worden gestart.

Samenwerking migratie keten

De AVIM werkt nauw samen met ketenpartners als de IND, het COA en de Dienst Terugkeer en Verkeer (DT&V). Het nieuwe pand is gerealiseerd nabij Aanmeldcentrum en het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Op deze manier blijft de samenwerking gewaarborgd.

Bron: Politie

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.