Uitstel informatieavond Zonnepark Turfweg (Blijham)

Foto: Catharina Glazenburg


BLIJHAM – Op woensdagavond 11 mei had duurzaam energiebedrijf Pure Energie bij de A.S.V.B.
voetbalvereniging een informatieavond gepland over het beoogde Zonnepark Turfweg in Blijham.
Op verzoek van gemeente Westerwolde stelt Pure Energie deze informatieavond uit totdat er
meer duidelijk is over de evaluatie van het beleid voor zonne- en windenergie.

Zorgvuldig proces
Pure Energie hecht groot belang aan een zorgvuldig proces met de omgeving. Dat doet de Twentse
ontwikkelaar door inwoners vroegtijdig te informeren en te betrekken bij de uitwerking van het plan
voor een zonnepark. De omgeving heeft onder andere invloed op de landschappelijke inpassing van
het zonnepark en krijgt de mogelijkheid financieel te profiteren. Bij een zorgvuldig proces hoort ook
goede afstemming met de gemeente en andere stakeholders. Deze afstemming heeft de doorslag
gegeven bij het besluit om de informatieavond tijdelijk uit te stellen. De gemeente Westerwolde
heeft Pure Energie verzocht haar evaluatie van het beleid voor zonne- en windenergie af te wachten
en om de aangekondigde informatieavond te annuleren.

Geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen rondom Zonnepark
Turfweg, bijvoorbeeld als er een nieuwe datum voor de informatieavond bekend is, kunnen zich via
www.zonneparkturfweg.nl inschrijven voor de nieuwsbrief.

Evaluatie beleid voor zonne-en windenergie
De gemeente Westerwolde heeft de wens om in 2035 energieneutraal te zijn en wil daarbij secuur
omgaan met de locaties en de aanpak voor de ontwikkeling van duurzame energie. Daarom is de
gemeente nu aan het bekijken of ze haar beleid voor het opwekken van zon- en windenergie kan
verbeteren met een evaluatie. Hiervoor deelde ze in februari 2022 een vragenlijst met inwoners om
verbeterpunten op te halen. De evaluatie van het beleid is nog niet afgerond.

Over Zonnepark Turfweg
Het beoogde zonnepark in Blijham, ten noorden van de Turfweg, beslaat een gebied van circa 18
hectare. Naar verwachting kan het zonnepark jaarlijks ongeveer 24 miljoen kilowattuur (kWh) per
jaar aan elektriciteit opwekken. Dat is ongeveer 19 procent van het totale elektriciteitsverbruik van
gemeente Westerwolde.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.