Lokaal Betrokken: Is natuurbegraven van toegevoegde waarde?

Foto: Bé Eelsing

STADSKANAAL – Hieronder leest u een ingezonden artikel van Lokaal Betrokken met als titel: Is natuurbegraven van toegevoegde waarde?

In de raadsvergadering van 9 mei heeft de raad unaniem ingestemd met de ‘visie begraven in Stadskanaal’. Over het onderdeel ‘natuurbegraven’ waren er wel wat vragen.

Lokaal Betrokken staat niet negatief tegenover het fenomeen natuurbegraven. Wel vraagt raadslid Harma Zwiers van Lokaal Betrokken zich af of natuurbegraven in onze gemeente van toegevoegde waarde is. In omringende gemeenten zijn al diverse natuurbegraafplaatsen gerealiseerd of zijn in ontwikkeling. ‘Naar onze mening wordt in de regio zo in voldoende mate aan een behoefte voldaan’, aldus Zwiers. Daarnaast maakt ze zich zorgen over het financiële risico op de langere termijn Vooral bij verkoop van de gronden of bij faillissement van de eigenaar of ondernemer. ‘Het is in de visie nog niet duidelijk of de vergunningverlener (lees: de gemeente) uiteindelijk aansprakelijk kan worden gesteld.’

Natuurbegraven is een gevoelig onderwerp. Daarom vindt Lokaal Betrokken het heel belangrijk dat er goed gekeken moet worden naar de locatie van een natuurbegraafplaats en dat daarbij de directe omwonenden, inwoners en andere belanghebbenden op voorhand meegenomen worden en kunnen meedenken en meepraten over de ontwikkelingen. Zo ligt één van de initiatieven nabij een camping en in een gebied die ook in beeld is voor recreatie en toerisme. Belangen dienen hierbij goed afgewogen te worden aldus Lokaal Betrokken.

Nu de visie op begraven is vastgesteld kunnen de plannen voor de twee initiatieven voor natuurbegraven hier aan worden getoetst. Volgens de visie wordt ruimte geboden voor één natuurbegraafplaats binnen de gemeente Stadskanaal. Welke dat gaat worden is op dit moment nog ongewis.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.