Nieuw seizoen Veur Aaltied van start

Voorzitter Rudi Slager van stichting Pandeon heet alle aanwezigen welkom op 12 mei in kerk Grijpskerk - foto Dave Graanoogst

GRONINGEN – In 2022 gaat een nieuw seizoen van Veur Aaltied van start! Tien bijzondere theatervoorstellingen in tien oude Groninger en Fryske kerken. De voorstellingen zijn gebaseerd op de levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten en worden gemaakt door en met inwoners van het dorp. Op donderdag 12 mei vond de aftrap van het nieuwe seizoen en de perspresentatie plaats in de Dorpskerk van Grijpskerk.


De speelperiode van Veur Aaltied is van juni tot en met oktober 2022. De eerste voorstellingen zijn in
Middelstum (4 juni), Spijk (17 en 18 juni) en Wânswert (24 t/m 26 juni). Na de zomer volgen Beerta,
Grijpskerk, Westeremden, Ter Apel, Garmerwolde, Oude Pekela en Peins.

Unieke theaterstukken door en met het dorp
De verhalen in de voorstellingen worden verbeeld door lokale spelers, musici en amateurkunstenaars.
In het hele traject speelt de samenwerking van amateurs en professionals een belangrijke rol. Elk dorp
krijgt een scriptschrijver en regisseur toegewezen die samen met het dorp werken aan het verhaal en
de vorm van de voorstelling. Dit leidt tot unieke en op maat gemaakte theaterstukken.
In 2019 vond er ook al een reeks Veur Aaltied-voorstellingen plaats. Dat was een groot succes en
daarom start binnenkort het tweede seizoen op tien nieuwe locaties. Daarbij speelt ook het kerkorgel
een grote rol speelt. Het instrument zet de sfeer en toon van de voorstelling, net zoals het dat al
eeuwenlang doet bij diensten en bij rouw en trouw. De orgeldeskundige Eeuwe Zijlstra adviseert daar
waar nodig bij de keuze voor passende orgelmuziek.

Voorstellingen in juni
In juni vinden de eerste drie voorstellingen plaats. Op 4 juni is de première in Middelstum. De
voorstelling Wederom speelt in de Sint-Hippolytuskerk en gaat over de geschiedenis en toekomst van
het dorp. Over mannen en vrouwen die bewaard zijn gebleven, over de geschiedenis die zich herhaalt
maar ook elke dag opnieuw wordt aangevuld. Twee weken later verhuist Veur Aaltied naar de
Andreaskerk in Spijk. Daar gaat de voorstelling Het Kistje van Spyck over het kistje dat schoolkinderen
tijdens de recentelijke restauratie bovenin de toren hebben gemetseld bij wijze van tijdscapsule. Nu is
het de beurt aan de volwassenen om ook zo’n kistje te maken. Vraag is natuurlijk wie of wat daar in
moet. Maar wat de kinderen kunnen, kunnen de groten ook, toch?

Het laatste weekend van juni is het de beurt aan het Fryske Wânswert. Foksejacht is een Friestalige
ode aan het dorp Wânswert en het dorpse leven in het algemeen. Het theaterstuk bestaat uit drie
bedrijven, die zich allemaal op een andere locatie in het dorp afspelen. Het publiek loopt mee van het
dorpshuis Eldorado naar de molen en tenslotte naar de Petruskerk.

Veur Aaltied is een productie van Stichting Pandeon in samenwerking met Stichting Oude Groninger
Kerken en Stichting Âlde Fryske Tsjerken. Meer informatie, o.a. over ticketverkoop:
www.veuraaltied.nl.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.