GroenLinks Pekela hoort gedonder boven- en ondergronds

Foto: GroenLinks Pekela

PEKELA, VEENDAM – Tussen Pekela en Veendam is door het KNMI een beving waargenomen in een zoutcaverne die gebruikt wordt voor gasopslag. KNMI-seismoloog Läslo Evers wil deze beving uitvoerig analyseren wegens de grote afwijking ten opzichte van de meer dan 1000 bevingen die al in de provincie zijn geregistreerd. De beving van afgelopen donderdag is voor GroenLinks Pekela aanleiding om de zorgen van de Pekelders nogmaals onder de aandacht te brengen.

Onduidelijkheid en onrust

De Pekelder GroenLinks raadsleden Elly Knevelman en Erik Schipper hebben verschillende voorlichtingen bijgewoond m.b.t. bevingsschade, zand- en zoutwinning en persluchtopslag.

Dit laatste zal, als de plannen doorgaan, pal naast het Heeresmeer en dicht bij het bewoonde gebied plaatsvinden. Tijdens die voorlichtingen werd bij de Pekelders onduidelijkheid en onrust opgewekt. Ze hadden vragen die onbeantwoord bleven: Wie is er voor welke bevingsschade verantwoordelijk? Welke risico’s lopen de inwoners? Is het wel veilig met al die verschillende activiteiten naast elkaar?

“Alles is onderzocht en veilig”

Verschillende instanties, waaronder de Gasunie, proberen mensen gerust te stellen dat het allemaal is onderzocht en dat het allemaal veilig gebeurt. Zo is ook hun reactie op de beving van donderdag. De woordvoerder meldt dat er niets ernstigs is gebeurd en dat er geen zorgen zijn voor de veiligheid. GroenLinks Pekela vraagt zich af: Waarom noemt Evers deze beving dan zo bijzonder en wil hij een diepgaande analyse over het mechanisme achter deze beving?

Geen onderzoek gestapelde mijnbouw

GroenLinks Pekela vindt het noodzakelijk dat de Staatstoezicht op de Mijnen expliciet onderzoek doet naar de effecten van deze gestapelde, zeer dynamische vorm van mijnbouw. In de Staatscourant, Publicatie Kennisgeving projectvoornemen en participatieplan, staat één alinea over samenhang. Er wordt daarin echter alleen verwezen naar drie verschillende informatiekanalen. Te weten; Energiebuffer Zuidwending, Nobian en CorreEnergy. Drie verschillende loketten! Van 1 loket voor schadeafhandeling is al helemaal geen sprake.

Veiligheid van inwoners moet voorop staan

Voor GroenLinks Pekela is een snelle overgang naar schone energie ontzettend belangrijk. Initiatieven zoals persluchtopslag en waterstofopslag juichen zij van harte toe mits dit veilig kan.

Erik Schipper: “We hebben hier te maken met gestapelde mijnbouw.  Binnen een zeer kleine oppervlakte gebeurt van alles: opslag waterstof, gas, perslucht, boren naar zout. GroenLinks wil daarom een samenhangend onderzoek naar de effecten hiervan. De veiligheid van de inwoners moet voorop staan. “

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.