Gemeente Westerwolde heeft vijf wethouders

Foto: Jan Glazenburg

WESTERWOLDE – Vanaf nu heeft de gemeente Westerwolde vijf wethouders.

Tijdens de Raadsvergadering van de gemeente Westerwolde werden woensdagavond vijf wethouders beëdigd. Hieraan voorafgaand werd een aantal agendapunten behandeld. De vergadering begon om zeven uur in het gemeentehuis te Sellingen.

Op de agenda stonden onder anderen het stoppen van de pilot t.a.v. het gescheiden inzamelen van plastic, metaal en drankpakken (PMD) en het herstelbesluit bestemmingsplan Dijkwal 1 en 2 Oudeschans. Beide voorstellen werden na stemming aangenomen; Edith van der Horst van Ecologisch Alternatief was de enigste tegenstemmer.

Ook stelde de Raad een krediet van 240.000 euro beschikbaar voor het uitbaggeren van het Stobbetjeskanaal in Bourtange. Een motie van Ecologisch Alternatief om een onderzoek in te stellen naar het verplaatsen van camping Moekesgat, om de overlast van roeken tegen te gaan, haalde het niet.

Voor wethouder Bart Huizing was het zijn laatste raadsvergadering. Hij werd door burgemeester Jaap Velema in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn deskundigheid en inzet tijdens vier jaar als raadslid en vier jaar als wethouder.

Vervolgens werd het coalitieakkoord Westerwolde 2022-2026, met als titel: Krachtig Westerwolde, besproken en werd overgegaan tot het benoemen van de vijf wethouders en de tijdbestedingsnorm van hen te bepalen. Voordat hiertoe werd overgegaan werd een commissie samengesteld om de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders te onderzoeken. Nadat de commissie hierover een positief advies had uitgebracht, werd overgegaan tot stemming. Dit ging anoniem, met briefjes, in vijf verschillende kleuren. Nadat door de commissie de stemmen waren geteld en er was geconstateerd dat er geen blanco stemmen en geen tegen kandidaten waren, was het tijd voor burgemeester Jaap Velema om de volgende personen te beëdigen als wethouder:

Mevrouw Giny Luth, Gemeentebelangen, tijdsbestedingsnorm: 1fte

De heer Henk van der Goot, Gemeentebelangen, tijdsbestedingsnorm: 0,6fte

Mevrouw Saskia Ebbers, PvdA, tijdsbestedingsnorm: 0,6fte

De heer Wietze Potze, PvdA, tijdsbestedingsnorm: 1fte

De heer Harm-Jan Kuper, CDA, tijdsbestedingsnorm: 1fte

Vervolgens werden de heren H.L. Brouwer, H.J.H. Geukes, L.H.K. Middel en S. Lok benoemd tot raadsleden.

Foto’s: Jan Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.