Leer en Doe Festival in Stadskanaal

Foto: Ronny

STADSKANAAL – Op zaterdag 3 september worden maatschappelijke organisaties en verenigingen weer in de gelegenheid gesteld hun activiteiten voor het nieuwe seizoen te presenteren en nieuwe vrijwilligers, leden of deelnemers te werven.

Dit kan vanuit kramen die gratis beschikbaar worden gesteld. Ook bieden ze ruimte op het terrein van de Kwinne, of op het podium, voor een actieve demonstratie of een optreden. Artiesten, ook beginnende, geven we graag op het open podium de gelegenheid hun talenten met een groot publiek te delen.  

Aanmelden kan tot 15 juli uitsluitend via de mail: m.schoo@welstad.nl
Graag ontvangen ze, bij uw aanmelding, uw voorkeurskeuze voor een kraam/een demonstratie/optreden of beide*.

Het Leer en Doe Festival wordt georganiseerd door de werkgroep Leer en Doe Festival van het Vrijwilligers Informatie Punt Stadskanaal.

*De plaatsen zijn beperkt, de kraamverdeling gebeurt op volgorde van aanmelding en is willekeurig, een plaats reserveren is niet mogelijk.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.