OV Bureau stelt Ontwerp – Hoofdlijnen Dienstregeling 2023 vast

Foto: Jan Glazenburg

GRONINGEN, DRENTHE – Het Dagelijks Bestuur van het OV Bureau Groningen Drenthe heeft op 24 juni de Ontwerp – Hoofdlijnen Dienstregeling voor 2023 vastgesteld.

De voorstellen zijn te vinden op  https://ovbureau.nl/actueel/ontwerp-hoofdlijnen-dienstregeling-2023/.

Er kan tot 24 augustus worden gereageerd op de plannen van het OV Bureau met het busvervoer. Dit kan door het sturen van een e-mail aan info@ovbureau.nl.

Het OV Bureau betrekt de ingekomen reacties bij het vaststellen van de definitieve dienstregeling voor 2023.

Geplande ingangsdatum van de nieuwe dienstregeling is 11 december 2022.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.