Didi Dresscher: Tijd voor de groene boerenzakdoek

Foto: Didi Dresscher
SELLINGEN – Hieronder leest u een ingezonden artikel van Didi Dresscher uit Sellingen, met als titel: Tijd voor de groene boerenzakdoek.

Tijd voor de groene boerenzakdoek. Dat stond in de Volkskrant. En daar ben ik het helemaal mee eens, de hoogste tijd. De groene boerenzakdoek staat voor biologisch boeren zonder kunstmest, zonder bestrijdingsmiddelen, met respect voor  mens, dier en milieu. Proberen de aarde leefbaar te houden/maken, ook voor het nageslacht, daar ben ik, en ik niet alleen, al heel lang vóór.

Dat er een “Groenboerenplan” is met tien aanbevelingen, aangeboden door een groot aantal groene boeren aan minister van der Wal, daar hoor en lees je veel te weinig over. Dat er mensen zijn die wél met alternatieven en perspectieven komen, daar zelfs zelf ook al mee bezig zijn (soms al heel lang), die mensen lijken niet gehoord en gezien te worden in het publieke, door protesterende boeren overheersende “debat”.

De rode boerenzakdoeken, omgekeerde vlaggen en de “machtige” tractoren voeren de boventoon en dat lijkt mij niet terecht. De andere kant mag ook gehoord worden!

Daarom heb ik een aantal groene boerenzakdoeken aangeschaft voor mijzelf en mensen in mijn omgeving die daar net zo over denken.

Groenboerenplan in het kort:

  1. Duurzaam boeren kan alleen als er een eerlijke prijs wordt betaald aan de boeren
  2. Richt je met beprijzen en wetgeving op bronmaatregelen
  3. Streef naar een grondgebonden landbouw en sluit de kringloop
  4. Zorg voor maatwerk en duidelijkheid met oog voor de boeren die deel van de oplossing zijn
  5. Zorg voor ondersteuning voor iedere boer die zich verder wil ontwikkelen op het pad van verduurzaming
  6. Zorg voor voorlichting over duurzame voeding, leg reclame voor ongezonde voeding aan banden en geef als overheid het goede voorbeeld met inkoopbeleid
  7. Versterk de positie van de boer in de korte keten
  8. Grondbeleid moet ten dienste staan van duurzame landbouw
  9. Veranker de principes van natuur-inclusief boeren in het agrarisch onderwijs en betrek boeren bij het onderzoek naar de transitie
  10. Zorg voor rechtvaardige, passende en stimulerende wet- en regelgeving

De hele tekst is te lezen op: https://toekomstboeren.nl/groenboeren/

Samen kiezen wij voor een échte omslag van ons landbouw- en voedselsysteem! Iets waarvan al meer dan 30 jaar bekend is dat dat moet gebeuren. Het is nu of nooit!

Ingezonden door Didi Dresscher

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.