Reactie PVV Westerwolde aangaande het voortdurende en steeds dieper in een impasse komende Ter Apel

Foto: Catharina Glazenburg

TER APEL – Hieronder leest u een ingezonden artikel van PVV Westerwolde.

De afgelopen dagen zijn niet alleen de inwoners van onze wonderschone gemeente Westerwolde, maar langzamerhand de gehele wereld via sociaal media getuige van wat er zich afspeelt in Ter Apel aangaande dit waanzinnige asielbeleid. 

De meerderheid van de politieke partijen van Westerwolde blijven steeds maar inzetten om andere gemeenten te blijven attenderen op hun verantwoordelijkheid, om binnen hun gemeentegrenzen een azc te openen, waardoor de druk op Ter Apel alleen maar zal toenemen. Men realiseert zich echter niet dat alle asielzoekers eerst naar Ter Apel moeten. Ook het verplicht stellen door de staatsecretaris om in gemeenten een AZC te openen is een aanslag op onze democratische rechtstaat. De gemeente dient de wensen van de inwoners namelijk te eerbiedigen. Hierdoor komt er steeds meer weerstand waardoor het draagvlak van omwonenden volledig verdwijnt.

Uit een enquête van het DVHN blijkt dat 89 procent van de deelnemers het er mee eens is dat, sluiting van het aanmeldcentrum Ter Apel voor de veiligheidsregio de enige oplossing is om wantoestanden te beëindigen. Ook ontstaat er steeds meer onvrede bij het personeel van het COA in Ter Apel getuige het neerleggen van de werkzaamheden afgelopen week. Verder was in de media te lezen dat de eigenaresse van het hotel in Albergen afziet van de verkoop en door een rechtelijke uitspraak gedwongen wordt tot verkoop over te gaan.

Daarom blijft de PVV Westerwolde steeds benadrukken dat de politieke partijen binnen de gemeente Westerwolde moeten beginnen hun landelijke achterban te overtuigen om in te zetten op een asielstop en het sluiten van de grenzen. Want laat het duidelijk zijn, DIE KRAAN MOET DICHT, dan stopt het dweilen vanzelf. Dan pas zal het dorp Ter Apel weer enigszins leefbaar worden. Ook is men er nog steeds van overtuigd dat alleen relschoppers voor grote sociaal maatschappelijke en ook economische onrust blijven zorgen, maar de PVV Westerwolde is van mening dat Nederland VOL is. Dus ook te VOL voor migrantenstromen die vanuit veilige buurlanden, vermomd als asielzoekers door asieladvocaten en hun verdienmodel, eindeloos procederen in overleg met vluchtelingenorganisaties via de mazen van de wet uiteindelijk onterecht voor een generaal pardon in aanmerking komen. Wanneer eenmaal de positie van statushouder is bereikt, wordt er gebruik gemaakt van gezinshereniging, waardoor er met voorrang aanspraak gemaakt wordt op sociale huurwoningen op de krappe woningmarkt en voorzieningen zoals gezondheidszorg en uitkeringsinstanties. En onze eigen inwoners die al jaren op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning, hebben het nakijken. Er zijn zelfs ideeën geopperd om statushouders onder te brengen bij bijstandsmoeders.Deze waanzin moet direct stoppen.

De PVV Westerwolde vindt dan ook dat het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties, de officiële naam is ‘Verdrag betreffende de status van vluchtelingen’ (Convention relating to the Status of Refugees) nodig herzien moet worden. Het dateert dan ook uit 1951. Als dientengevolge Nederland uit de Europese Unie moet is dit mooi meegenomen. De mening van PVV Westerwolde is dan ook, blijf dit als gemeenteraad benadrukken naar Den Haag en ga vooral niet in de slachtofferrol zitten. Want we zijn toch zeker baas in onze eigen gemeente.

En we laten ons door deze overheid m.b.t. het asielbeleid niet de wet voorschrijven. Ter Apel moet weer van de Ter Apelers worden.

PVV  Westerwolde.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.