Het Hogeland verkozen tot beste gemeente van Groningen; gemeente Stadskanaal scoort het hoogste op veiligheid

Foto: Nextdoor

HOGELAND, STADSKANAAL – Gemeente Het Hogeland is met een rapportcijfer 7,62 verkozen tot beste gemeente van Groningen. Dit blijkt uit het jaarlijkse buurtonderzoek van Nextdoor*, het netwerk voor buren, dat in samenwerking met wetenschappers van de Vrije Universiteit van Amsterdam is uitgevoerd onder ruim 32.000 actieve Nextdoor-gebruikers. Het Hogeland wordt op de voet gevolgd door Stadskanaal en gemeente Groningen, die respectievelijk een 7,58 en 7,53 scoren. Landelijk gezien werd gemeente Bergen in Noord-Holland met een rapportcijfer van 8,48 verkozen tot beste gemeente van Nederland. De gemeente Stadskanaal scoort het hoogste op veiligheid

Het onderzoek richtte zich op zes belangrijke thema’s: het contact met buren, het helpen van buren, de sociale cohesie in de buurt, de voorzieningen in de buurt, de ervaren veiligheid in de buurt en gevoelens van eenzaamheid en sociaal vertrouwen. De resultaten laten zien welke sociale aspecten ervoor zorgen dat sommige buurten in Nederland beter gewaardeerd worden dan andere buurten.

Rust of juist reuring: Prettig buurtcontact voor iedereen van belang
Welke aspecten vinden we het meest belangrijk bij het beoordelen van onze buurt? Een rustige woonomgeving (58,1%), een prettige omgang tussen buurtgenoten (53,8%), en een gunstige locatie en goede bereikbaarheid (53,3%) werden het vaakst benoemd. “Het belang dat wordt gehecht aan elk van deze aspecten is sterk afhankelijk van iemands woonplaats. Inwoners van de grote steden vinden een goede bereikbaarheid en groot aanbod van voorzieningen meer van belang, oftewel reuring. Voor inwoners van het platteland is er een grotere behoefte aan een rustige, veilige en schone omgeving, oftewel rust. Wel zien we dat beide groepen veel waarde hechten aan prettig buurtcontact”, aldus dr. Muis van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Gemeente Stadskanaal scoort het hoogste op veiligheid
Gevoelens van veiligheid in de buurt is, na de kwaliteit van het contact met buurtgenoten, de op één na beste voorspeller van de ervaren kwaliteit van een buurt. Alle inwoners van gemeente Stadskanaal geven aan zich overdag veilig te voelen in de buurt en ook in de avond geldt dit voor 8%. Oldambt en Westerkwartier komen op een tweede en derde plek. Voor deze gemeenten gaat het om respectievelijk 10% overdag en 20% in de avond, en 6% en 28%. In vergelijking met de rest van Nederland scoort Stadskanaal goed, want daar voelt 12% zich vaak of soms overdag onveilig en in de avonden ligt dit aandeel met 24% iets hoger. Rondhangende jongeren, ongure types en criminaliteit (74,0%) en weinig aanwezigheid van politie en handhaving (52,5%) zijn de twee meest voorkomende redenen voor Nederlanders voor een onveilig gevoel in de buurt.

Overlast en rommel zijn bepalende negatieve graadmeters
In hoeverre is er volgens buurtgenoten het afgelopen jaar sprake geweest van vooruitgang of achteruitgang van de buurt? Een kwart van de Nederlanders is van mening dat de buurt achteruit is gegaan, en het aantal dat vindt dat de buurt vooruit is gegaan ligt iets lager (17,7%). Meer dan de helft vindt dat hun buurt hetzelfde is gebleven (52,8%).

Buurtbewoners die aangeven dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan, kregen de vervolgvraag voorgelegd waarom dit volgens hen het geval is. De twee vaakst genoemde redenen van een vooruitgang van de buurt zijn de verbetering van de gebouwde omgeving zoals een renovatie (54,9%) en de verbetering van de natuurlijke omgeving, zoals parken en recreatiemogelijkheden (32,9%). Buurtbewoners die aangeven dat hun buurt is achteruitgegaan, noemen overlast door omwonenden relatief vaak als oorzaak (57,3%). Deze reden van achteruitgang komt op de tweede plaats, na het probleem van meer rommel en afval op straat (61,3%).

Samen met je buurtgenoten bouwen aan een fijne buurt
Michel Visser, Community & Partnership Manager Nextdoor Nederland zegt: “Ons jaarlijkse buurtonderzoek wijst dit jaar uit dat er een positief verband is tussen de mate van buurtcontact en een positieve beleving van een buurt – en zelfs gemeente. Het is mooi om te zien dat mensen in buurten die meer samen organiseren en samen komen, daar prettiger wonen. Deze cijfers wijzen uit dat het loont om elkaar eens op te zoeken in de buurt voor een kop koffie of elkaar vaker te helpen met een klusje.”

Ingezonden door Nextdoor

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.