Statement GroenLinks Westerwolde inzake de vluchtelingen in Ter Apel

Foto: Catharina Glazenburg

TER APEL – Hieronder vindt u een persbericht met daarin een statement van GroenLinks Westerwolde inzake de vluchtelingen in Ter Apel.

De fractie en het bestuur van GroenLinks Westerwolde is verontwaardigd en teleurgesteld over het gedrag van een aantal gemeenten in ons land. Hoewel het humanitaire drama in Ter Apel zich al bijna een jaar  voltrekt zonder dat er afdoende oplossingen gevonden worden, blijven gemeenten weigeren mee te helpen aan eventuele oplossingen en zetten vluchtelingen zonder pardon op straat.

De druppel die de emmer bij ons totaal deed overlopen was het feit dat dinsdag 20 september 2022 opeens twee bussen vol met vluchtelingen voor de dichte poorten van Ter Apel stonden. Wij vinden het onbegrijpelijk dat gemeenten deze mensen gewoon op een bus naar Ter Apel zetten, terwijl ze weten dat het daar al maanden vol is. Naar onze mening een beestachtige en inhumane behandeling, ons land totaal onwaardig.

Wij roepen daarom lokale politici van alle Nederlandse gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen en te voldoen aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Vluchtelingenverdrag: Behandel die mensen die op de vlucht zijn als mensen en biedt ze opvang en bescherming.

Ingezonden door: Eize Hoomoedt, fractievoorzitter GroenLinks Westerwolde, mede namens de steunfractie en het bestuur van GroenLinks Westerwolde

Foto’s: Yljo van Donselaar

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.