Erepenning Stichting Gebroeders Hesse Fonds uitgereikt aan Rieks van der Wal

Foto: André Dümmer

TER APEL – Vanmiddag ontving de heer Rieks van der Wal (provinciehoofd van Staatsbosbeheer Groningen) uit handen van commissaris van de Koning René Paas de gouden “Penning van Verdienste”. Hij ontving de penning vanwege zijn tomeloze inzet namens Staatsbosbeheer voor de herinrichting van de ecologische hoofdstructuur in het kader van het landelijke Natuurbeleidsplan. De penning wordt eens in de vijf jaar beschikbaar gesteld en uitgereikt door de Stichting Gebroeders Hesse Fonds aan iemand die zich onderscheiden heeft op het gebied van cultuur, landbouw en waterhuishouding in het grondgebied van de voormalige gemeente Vlagtwedde.

De heer Rieks van der Wal werd geprezen om zijn doorslaggevende rol bij de herinrichting, waarvoor de plannen al zo’n 30 jaar geleden werden gesmeed. De herinrichting van het deelgebied Westerwolde is onlangs voltooid. De jury omschreef hem als de man die het lukte om de vele verschillende belangen bij elkaar te brengen. Door diverse overheden en maatschappelijke organisaties goed te laten samenwerken wist hij het voor elkaar te krijgen om met een zo breed mogelijk draagvlak uitvoering te geven aan de plannen. Westerwolde is daarmee een voorbeeld geworden voor heel Nederland.

Stichting Gebroeders Hesse Fonds

In 1987 werd de Stichting Gebroeders Hesse Fonds in het leven geroepen. De stichting stelt zich onder meer de bevordering van de culturele belangen in het grondgebied van de voormalige gemeente Vlagtwedde ten doel. Uit de opbrengsten van de nalatenschap van de heer Hesse subsidieert de stichting onder andere culturele activiteiten in Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde.

Ingezonden door het Hesse Fonds

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.