SHINE blijft zich inzetten voor een gelijk speelveld voor productie van medische isotopen

Foto: Henk Drenth

VEENDAM – SHINE Europe BV (SHINE) heeft kennisgenomen van de brief van de minister van
Volksgezondheid Welzijn en Sport d.d. 20 september 2022, waarin wordt aangegeven dat de
Nederlandse regering van plan is om bijna 2 miljard euro te investeren in een nieuwe
onderzoeksreactor, Pallas.


“SHINE gelooft dat de voorgestelde Nederlandse investering van bijna 2 miljard euro aan
Nederlands belastinggeld beter kan worden gebruikt om Nederlandse burgers te ondersteunen
dan om een overtollige, duurdere en minder milieuvriendelijke methode voor de productie van
isotopen te subsidiëren,” zegt Harrie Buurlage, algemeen directeur SHINE Europe. “Het gebruik
van Nederlands belastinggeld om onnodig een enorme kapitaaluitgave en mogelijk doorlopende
operationele steun te financieren in concurrentie met door de particuliere sector geleide
oplossingen is oneerlijk en bedreigt de grondbeginselen van een eerlijke en open markt. Wij zijn
van plan dit besluit op EU-niveau uit te dagen.”


‘Wij geloven dat onze op fusie gebaseerde technologieën kosteneffectieve en duurzame
processen bieden voor de productie van medische isotopen. SHINE kijkt uit naar de uitbreiding
van onze aanwezigheid in Nederland’, aldus Buurlage.

“Na onze aanzienlijke investering in onze Veendam faciliteit blijven we ons inzetten om onze
innovatieve particuliere marktoplossing voor medische isotopen te gaan leveren aan Nederland
en Europa”, zegt Eric Schutt, hoofd overheidsrelaties van SHINE. SHINE gelooft dat deze
investering van de Nederlandse overheid in de PALLAS kernreactor een negatief effect op het
gelijke speelveld voor de particuliere markt heeft omdat het overheidsgesubsidieerde competitie
creëert”, aldus Schutt.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.