Nieuwe aanpak voor zorgeloze mobiliteit in Groningen Provincie presenteert meerjarenprogramma mobiliteit

Foto: Catharina Glazenburg
GRONINGEN – De provincie Groningen heeft het programma Mobiliteit vastgesteld. In dit plan geeft de provincie aan hoe ze het reizen de komende jaren zo comfortabel, duurzaam en betaalbaar mogelijk houden. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk presenteerde het Mobiliteitsprogramma vandaag tegelijk met het Uitvoeringsprogramma. 

Wat beweegt jou? Die vraag stond afgelopen jaar centraal bij de totstandkoming van het nieuwe mobiliteitsprogramma. In het proces ernaartoe betrok de provincie zoveel mogelijk Groningers. Van inwoners en jongeren tot bedrijven, gemeenten en belangenorganisaties: iedereen kon meedenken. De opbrengst is verwerkt in een Programma Mobiliteit (2022-2037) en een Uitvoeringsprogramma (2022 – 2027).

Een nieuwe aanpak voor mobiliteit: mobiliteit ten dienste van de samenleving
‘De kwaliteit van leven’ staat voorop in dit programma. Thema’s als verkeersveiligheid en duurzaamheid komen daarbij altijd terug. Ook komt er één systeem van publieke mobiliteit, waarmee reizigers zelf een rit kunnen samenstellen met de trein, bus, hubtaxi, deelmobiliteit en eigen auto of fiets. Daarmee versterken we de bereikbaarheid en leefbaarheid in het buitengebied. Ook wil de provincie een meer actieve rol spelen op het gebied van goederenvervoer en logistiek. Een gezamenlijke agenda met de logistieke sector zorgt voor verduurzaming en kan een impuls geven aan de economie in de provincie.

Door Groningers, voor Groningers
Fleur Gräper-van Koolwijk: “Ik ben ongelofelijk trots op dit programma. Vooral omdat het een programma is van alle Groningers. Veel van hun ideeën, suggesties en opmerkingen zijn erin meegenomen. Groningers moeten zich zorgeloos kunnen verplaatsen van A naar B en daarbij de ruimte en mogelijkheid hebben om een passend (vervoer)middel te kiezen. En de manier waarop we dat doen moet onder andere bijdragen aan een veilige leefomgeving, vrije tijd en goede gezondheid. Dat is waar we voor ‘gaan in Groningen’ en waar ik voor sta.”

Programma’s
Het volledige Programma Mobiliteit, het Uitvoeringsprogramma en de Reactienota staan op gaaningroningen.nl.

Ingezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.